Veelgestelde vragen Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Veelgestelde vragen

Wie kan er subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let erop dat de degene aan wie de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient.

 

Ik heb subsidie aangevraagd. Wanneer hoor ik iets?

Binnen dertien weken verneemt u schriftelijk de beslissing over uw aanvraag.

Wat moet er op de factuur staan?

Bij de subsidieaanvraag moet u een factuur meesturen. Die mag afkomstig zijn van het asbestsaneringbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor u regelde of heeft laten regelen. Op de factuur moet verplicht staan:
a) dat het om de verwijdering van een asbestdak gaat (uitsluitend verwijzen naar verwijdering golfplaten is niet voldoende)
b) het aantal verwijderde vierkante meter asbestdak
c) de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd

Ontbreken deze gegevens op de factuur, dan neemt RVO.nl uw aanvraag niet in behandeling. Staan er op de factuur verwijderde bronnen die niet in aanmerking komen voor de subsidie (bijvoorbeeld gevels, wanden, dakbeschot of losliggend materiaal)? Dan dient u deze vierkante meters te specificeren op de factuur. Daarnaast moet u verwijderde asbesthoudende nokstukken van strekkende meters omrekenen naar vierkante meters om voor subsidie in aanmerking te komen.

Waarom is alleen gekozen voor subsidie op het verwijderen van asbestdaken en niet voor andere asbesttoepassingen?

Het verbod en de subsidieregeling zit uitsluitend op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Dit is de meest schadelijke toepassing voor de volksgezondheid.

Wat valt er onder de omschrijving van een asbestdak?

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Boeidelen, dakgoten, dakbeschot en gevelpanelen worden niet gezien als dakbedekking en zijn niet verplicht om te verwijderen. Deze delen komen dus ook niet in aanmerking voor de subsidie. Het verbod geldt ook niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.

Mag ik het asbest zelf verwijderen en afvoeren?

Een particulier mag maximaal 35 m2 asbest(dak) dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet u altijd melden bij de gemeente. Om voor de subsidieregeling in aanmerking te komen, moet u ook voor saneringen van 35 m2 of minder een gecertificeerd saneringsbedrijf inschakelen.

Het verwijderen van meer dan 35 m² asbest moet in alle gevallen worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf op grond van artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Op grond van het derde lid van dat artikel kan aan de opdrachtgever een boete worden opgelegd, wanneer de asbestverwijdering is uitgevoerd door een niet gecertificeerd bedrijf.

Wanneer moet ik mijn aanvraag uiterlijk indienen?

Uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak moet u de subsidieaanvraag indienen bij RVO.nl. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.

Wat is een LAVS-nummer?

Het LAVS-nummer is het nummer dat gebruikt wordt ter registratie van de asbestsanering op uw adres. Het asbestverwijderingsbedrijf gebruikt dit nummer om de melding van verwijdering van het asbestdak te registreren in het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS).

Wat gebeurt er als ik mijn aanvraag tijdig indien en het budget voor dat jaar is uitgeput?

Als u een subsidieaanvraag tijdig indient en op dat moment is het budget uitgeput, dan zal uw subsidieaanvraag doorschuiven naar het volgende jaar. De aanvraag wordt dan gezien als ontvangen op de datum 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. In het nieuwe kalenderjaar wordt een nieuw budget gepubliceerd. Let u erop dat als het budget is uitgeput u altijd een subsidieaanvraag moet indienen binnen zes maanden na de datum van voltooiing van de verwijdering van het asbestdak.

*Het doorschuiven van aanvragen naar het daaropvolgende kalenderjaar zal niet plaatsvinden in 2019. Als het budget in dit jaar uitgeput raakt zal er in 2020 geen budget meer worden bij gepubliceerd.

Ik heb subsidie van een andere (provinciale) regeling ontvangen. Mag ik nog subsidie aanvragen voor de asbestregeling?

Een subsidie vanuit de subsidieregeling verwijderen Asbestdaken wordt niet verrekend (in mindering gebracht) met andere subsidieregelingen voor het verwijderen van een asbestdak. De andere (provinciale) regelingen kunnen wel eisen dat gebruikmaken van meerdere subsidies niet mag. U kunt dit navragen bij de (provinciale) instellingen van wie u de subsidie hebt ontvangen.

Wat komt niet in aanmerking voor subsidie?

Er wordt alleen subsidie verstrekt op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals asbestgolfplaten of asbestdakleien). Alle andere asbesthoudende toepassingen die gelijktijdig worden gesaneerd, zoals dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal, komen niet in aanmerking.
 

 

Service menu right