Subsidieregeling Waterstof

De pagina's van de Topsector energie regelingen worden de komende weken gewijzigd voor de openstelling 2018.

Waterstof kan bijdragen aan de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager kan bijvoorbeeld meerwaarde bieden in de industrie, verkeer en vervoer en in de energiesector. Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hiervoor gebruik maken van de subsidieregeling Waterstof.

Innovaties met waterstof als energiedrager komen in aanmerking voor de subsidie als:

  • ze zorgen voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten;
  • de innovatie opschaalbaar is én het voorstel een robuuste business case bevat.

Budget

Project
Subsidieplafond

2018

Subsidieregeling Waterstofvolgt

Voorwaarden

Aanvragen

  • De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag indienen.
  • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.
Projectidee toetsen Subsidie energie-innovatie

Voortgang en afronden van projecten TSE

Voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling ga naar Voortgang en afronden van projecten TSE.

Download

Achtergrond

De subsidieregeling Waterstof maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Service menu right