Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

De pagina's van de Topsector energie regelingen worden de komende weken gewijzigd voor de openstelling 2018. Op dit moment kunt u alleen aanvragen voor de regeling Hernieuwbare energie.

Voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Budget

De Topsector Energie biedt jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

In het schema staan de verwachte subsidies energie-innovatie vanuit de Topsector Energie in 2018. Alles onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Project

Programmalijn

Sluiting*
2018
17.00 uur

Subsidie-
plafond
(€ mln)

Topsector overstijgend

   

Demonstratie energie-innovatie DEI

Eerste tender

t/m 24 april

20 miljoen

 

Tweede tender

t/m 23 okt

20 miljoen

Hernieuwbare Energie

Eerst-komt-eerst-maalt

t/m 31 maart 2019

50 miljoen

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI-Energie

 

volgtvolgt

Bio-energie

   

Biobased Economy en Groen Gas BBEG

 

t/m 19 september

3,1 miljoen

Gas

   
Subsidieregeling Waterstof volgtvolgt

Carbon Capture, Utilisation and Storage CCUS

 volgtvolgt

Gebouwde omgeving

   
Urban Energy Zonnestroom-technologieën (PV)t/m 11 september3,5 miljoen
 Warmte en koude installatiest/m 11 september

2,95 miljoen

 Multifunctionele bouwdelent/m 11 september2,3 miljoen
 Flexibele energieinfrastructuurt/m 11 september2,8 miljoen
 Energieregel-systemen en -dienstent/m 11 september3,9 miljoen

Energie en industrie

   
Joint Industry Project JIP t/m 29 mei

5,65 miljoen

Wind op zee

   
Systeemintegratie op de Noordzee volgtvolgt
Wind op zee R&D  t/m 5 juni4,8 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Aanvragen

U vraagt alle Subsidies energie-innovatie aan op de afzonderlijke pagina's van de regelingen via de links in het schema. Daar staan ook de indieningstermijnen, afzonderlijke voorwaarden en beoordelingscriteria.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn. Projectidee toetsen Subsidie energie-innovatie

Voortgang en afronden van projecten TSE

Voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling ga naar Voortgang en afronden van projecten TSE

Op de hoogte blijven

  • In onze evenementenkalender vindt u verschillende evenementen die betrekking hebben op de Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.
  • Bekijk onze nieuwsberichten over Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Wet- en regelgeving

Alle recente Wet- en regelgeving vindt u op Officiële bekendmakingen van regelingen TSE.

Veelgestelde vragen

Lees de meest gestelde vragen in de Veelgestelde vragen Subsidies energie-innovatie.

Publicaties

Meer weten?

Informatie en vragen over de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) vindt u op de site van de Topsector Energie.

Service menu right