Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

Voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Budget

De Topsector Energie biedt jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

In het schema staan de verwachte subsidies energie-innovatie vanuit de Topsector Energie in 2018. Alles onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Project

Programmalijn

Sluiting*
2018
17.00 uur

Subsidie-
plafond
(€ mln)

Topsector overstijgend

   

Demonstratie energie-innovatie DEI

Eerste tender

t/m 24 april

20 miljoen

 

Tweede tender

t/m 23 oktober

20 miljoen

Hernieuwbare Energie

Eerst-komt-eerst-maalt

t/m 31 maart 2019

50 miljoen

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI-Energie

 

volgtvolgt
Topsector EnergiestudiesEerst-komt-eerst-maalt25 september5,088 miljoen
 CCUS haalbaarheidstudies
Eerst-komt-eerst-maalt
25 september7,76 miljoen

Bio-energie

   

Biobased Economy en Groen Gas BBEG

 

t/m 18 september

3,1 miljoen

Gas

   
Subsidie WaterstofEerst-komt-eerst-maalt25 september3,88 miljoen

Carbon Capture, Utilisation and Storage CCUS

Eerst-komt-eerst-maalt25 september3,88 miljoen
Upstream Gas volgtvolgt

Gebouwde omgeving

   
Urban Energy Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwent/m 11 september12,8 miljoen
 Zonnestroom-technologieën (PV)t/m 11 september4,15 miljoen
 Warmte en koude installatiest/m 11 september

2,9 miljoen

 Fysieke Integratiet/m 11 september1,4 miljoen
 Flexibele energieinfrastructuurt/m 11 september4,15 miljoen
 Energieregel-systemen en -dienstent/m 11 september2,85 miljoen

Energie en industrie

   
Joint Industry Project JIP t/m 29 mei

5,75 miljoen

Wind op zee

   
Systeemintegratie op de Noordzee volgtvolgt
Wind op zee R&D  t/m 5 juni4,8 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een regeling niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Aanvragen

U vraagt alle Subsidies energie-innovatie aan op de afzonderlijke pagina's van de regelingen via de links in het schema. Daar staan ook de indieningstermijnen, afzonderlijke voorwaarden en beoordelingscriteria.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Wet- en regelgeving

Alle recente Wet- en regelgeving vindt u op Officiële bekendmakingen van regelingen TSE.

Veelgestelde vragen

Lees de meest gestelde vragen in de Veelgestelde vragen Subsidies energie-innovatie.

Publicaties

Meer weten?

Informatie en vragen over de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) vindt u op de site van de Topsector Energie.

Service menu right