Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

Voor innovaties die duurzame en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Budget

De Topsector Energie biedt jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

In het schema staan de verwachte subsidies energie-innovatie vanuit de Topsector Energie in 2018 zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Tender/**Eerst-komt-eerst-maalt

Programmalijn

Sluiting*
2018
17.00 uur

Subsidie-
plafond
(€ mln)

Topsector overstijgend

   

Demonstratie energie-innovatie DEI
(eerste tender)

 

t/m 24 apr

20 miljoen

Demonstratie energie-innovatie DEI
(tweede tender)

 

t/m 23 okt

20 miljoen

Hernieuwbare Energie**

 

t/m 31 mrt 2019

50 miljoen

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI-Energie

 

t/m 16 okt1 miljoen
Topsector Energiestudies**1. TSE haalbaarheidstudies (niet CCUS)t/m 25 sept5,088 miljoen
 2. TSE haalbaarheidstudies (CCUS)t/m 25 sept7,76 miljoen

Bio-energie

   

Biobased Economy, Groen Gas en
Recycling innovatieprojecten

1. Thermochemische- en Chemisch katalytische conversietechnologie
2. Biotechnologische conversietechnologie
 

t/m 18 sept

3,1 miljoen

 3. Chemische recycling van kunststoffent/m 18 sept3 miljoen

Gas

   

Subsidie Waterstof pilotregeling
**

 t/m 25 sept3,88 miljoen
Subsidie Waterstof tender t/m 6 nov2,2 miljoen

Carbon Capture, Utilisation and Storage CCUS Pilots

 t/m 25 sept3,88 miljoen
Carbon Capture, Utilisation and Storage CCUS Tender t/m 30 okt1 miljoen
Geo-energie t/m 9 okt1 miljoen

Gebouwde omgeving

   
Urban Energy 0. Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwent/m 11 sept12,8 miljoen
 1. Zonnestroom-technologieën (PV)t/m 11 sept4,15 miljoen
 2. Warmte en koude installatiest/m 11 sept

2,9 miljoen

 3. Fysieke Integratiet/m 11 sept1,4 miljoen
 4. Flexibele energieinfrastructuurt/m 11 sept4,15 miljoen
 5. Energieregel-systemen en -dienstent/m 11 sept2,85 miljoen

Energie en industrie

   
Joint Industry Project JIP t/m 29 mei

5,75 miljoen

Wind op zee

   
Systeemintegratie op de Noordzee t/m 6 nov1 miljoen
Wind op zee R&D  t/m 5 juni

4,8 miljoen

ERA-NET Energieprojecten

   
ERA-NET Energiecall ACT t/m 5 maart 20194 miljoen

ERA-NET Energiecall Solar

 t/m 18 februari 20191 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een regeling niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

**Eerst-komt-eerst-maalt

Aanvragen

U vraagt alle Subsidies energie-innovatie aan op de afzonderlijke pagina's van de regelingen via de links in het schema. Daar staan ook de indieningstermijnen, afzonderlijke voorwaarden en beoordelingscriteria.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Hoe u over de voortgang van een lopend TSE-project rapporteert en deze afrondt, leest u meer op Voortgang en afronden van TSE projecten.

Wet- en regelgeving

Alle recente Wet- en regelgeving vindt u op Officiële bekendmakingen van regelingen TSE.

Veelgestelde vragen

Lees de meest gestelde vragen in de Veelgestelde vragen Subsidies energie-innovatie.

Meer weten?

Informatie en vragen over de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) vindt u op de site van de Topsector Energie.

Service menu right