Biobased Economy, en Groen Gas: Innovatieprojecten

Onderzoekt u mogelijkheden om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa? Of wilt u een pilotproject uitvoeren om kunststoffen chemisch te recyclen? Ondernemers en kennisinstellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Het doel is het stimuleren van energie-innovaties.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt vanaf 1 april 9:00 uur tot 17 september 2019, 17:00 uur subsidie aanvragen.

Uw project richt zich hoofdzakelijk op de omzetting van biomassa via chemische- of biotechnologische processen. Uw proces leidt tot eindproducten zoals biobrandstoffen, chemicaliën en/of materialen. Het proces kost minder energie dan de vergelijkbare fossiele route of leidt tot producten waarvan een belangrijk deel een energietoepassing heeft. Of uw project richt zich op de chemische recycling van fossiele of biobased kunststoffen naar monomeren of chemische grondstoffen.

Uw project mag zich richten op laboratoriumonderzoek en procesontwikkeling. De ontwikkeling van een niet-commercieel prototype komt ook in aanmerking.

Projecten die niet in aanmerking komen voor programmalijnen 1 en 2 van de subsidie BBEG zijn:
  • projecten gericht op de teelt van biomassa
  • projecten gericht op de raffinage van aquatische biomassa
  • projecten die primair zijn gericht op de productie van warmte, elektriciteit en/of groen gas (gas dat geschikt is voor invoeding in het Nederlandse aardgasnet). Deze projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie onder Hernieuwbare Energie.

Budget

Subsidiebudget BBEG

Project
 
Subsidieplafond
2018
Biobased Economy, Groen Gas en
Recycling innovatieprojecten

1. Thermochemische- en Chemisch katalytische conversietechnologie
2. Biotechnologische conversietechnologie

€ 3,1 miljoen
 3. Chemische recycling van kunststoffen€ 3 miljoen

Aanvragen

Biobased Economy, Groen Gas en recycling (BBEG) is tijdelijk gesloten. U kunt subsidie aanvragen tussen 1 april 9:00 uur tot 17 september 2019, 17:00 uur. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijzen wij af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder BBEG? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Downloads:

Service menu right