Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Pilots

Ondernemers die een innovatiepilot of haalbaarheidsstudie voor Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) wilden plannen, konden hiervoor subsidie krijgen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De subsidieregeling CCUS stimuleerde innovaties die:

  • op korte termijn grootschalige CCUS pilots voorbereiden/realiseren in praktijkomgeving
  • leiden tot opschaling met een groot herhalings- en doorgroeipotentieel
  • inzicht opleveren in operationele/bedrijfsmatige parameters, de business case, en de knelpunten (technisch, maatschappelijk)

Projecten kunnen gaan over de hele keten van afvang, transport en hergebruik of opslag. Of over delen van de keten, inclusief transport van CO2 naar de glastuinbouw. Verder moet de CO2 afkomstig zijn uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H2-productie, of biogene CO2 uit andere bronnen.

Financieel

Het subsidiebedrag is maximaal € 1.000.000,-, met een maximale looptijd van 1 jaar. Het subsidiepercentage is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Voor kleine ondernemers is er een opslag op alle subsidiabele activiteiten met 20%, voor middelgrote ondernemingen is er een opslag met 10%. Onderzoeksinstellingen ontvangen 80% subsidie. Download de regeling om inzicht te krijgen in alle voorwaarden.

Andere CCUS regelingen

In 2018 zijn er bij Topsector Energie (TSE) nog 3 andere regelingen met het thema CCUS:
•    TSE CCUS Haalbaarheidsstudies - indienen kon van 3 april t/m 25 september 2018
•    CCUS Tender – indienen van 1 oktober t/m 30 oktober 2018
•    ERANET ACT CCUS – indienen pre-proposal kon t/m 12 september 2018 (13.00 uur); indienen full proposal kan t/m 1 maart 2019 (13.00 uur). Meer informatie vindt u hieronder.

Budget

Wie het eerst komt, die het eerst maalt
Subsidieplafond

2018

Carbon Capture, Utilisation and Storage CCUS€ 3,88 miljoen

Stand van zaken

ProjectPeildatum    Budget    Verleend    In behandeling**Beschikbaar**
CCUS Pilots25 september 2018 € 3.880.000 € 1.914.936€ 784.697n.v.t. (Regeling gesloten)

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

De subsidieregeling CCUS Pilots is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

 

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder CCUS? Ga dan naar Mijnrvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Achtergrond

De subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

  • Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.
  • Met MIA\Vamil kunt u per 2018 ook investeren in CCU technologie. Meer informatie hierover vindt u op Industrie en MIA\Vamil.
  • Bekijk het informatieve webinar over de subsidieregelingen Waterstof en CCUS van 27 maart 2018.

Service menu right