Energie-innovatie - DEI+

Bent u een ondernemer/eindgebruiker die investeert in een energie-innovatie, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? U kan dan in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+.

Het DEI+thema Energie-innovatie ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies richting 2030. Er komen drie typen maatregelen voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+ in aanmerking. Projecten die:

  • energie besparen (energie-efficiëntie),
  • het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren, of
  • gaan over energie-infrastructuur
De uitgebreide voorwaarden verschillen per onderdeel. U vindt daarover alles in de handleiding DEI+.

Budget

Subsidiebudget DEI+ Energie-innovatie

Programmalijn
Peildatum
Budget
Verleend
In behandeling
Beschikbaar
Energie-innovatie14-05-2019€ 35.000.000
0
€ 24.231.897  

€ 10.768.103 

Energie-efficiëntie

Bij projecten op het gebied van energie-efficiëntie gaat het erom dat de onderneming die subsidie aanvraagt door de investering minder energie gaat verbruiken binnen (het productieproces van) zijn onderneming.

Hernieuwbare energiebronnen

Bij projecten op het gebied van hernieuwbare energie gaat het om investeringen in de volgende hernieuwbare energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische (warmte in de omgevingslucht), hydrothermische (warmte in het oppervlaktewater), geothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas.

Energie-infrastructuur

Bij infrastructuur gaat het om energie-infrastructuur met betrekking tot elektriciteit in steungebieden, gas in steungebieden, en CO2 in steungebieden en overige infrastructuur voor andere sectoren dan de industrie. Infrastructuur voor de industrie valt onder het DEI-thema CO2-reductie industrie. Een kaart van de steungebieden vindt in de download van ec-europa-eu.

Service menu right