Flexibilisering van het elektriciteitssysteem - pilots DEI+

Bent u een ondernemer/eindgebruiker die investeert in een innovatie voor flexibilisering van het elektriciteitssysteem, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? U komt dan in aanmerking voor de subsidie
Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+.

Het DEI+thema Flexibilisering van het elektriciteitssysteem ondersteunt pilotprojecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Dit is van groot belang, omdat door het groeiende aanbod van hernieuwbare energie de balans tussen vraag- en aanbod steeds belangrijker wordt om de leveringszekerheid in 2030 en verder te verzekeren. Voor dit thema komen de volgende mogelijkheden voor meer flexibiliteit in aanmerking:

  • Stimulering van opslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit
  • Stimulering van flexibele vraag naar elektriciteit
  • Stimulering van CO2-vrij regelbaar vermogen
  • Flexibiliteit van de elektriciteitsnetten voor transport en distributie van elektriciteit
De uitgebreide voorwaarden verschillen per onderdeel. U vindt daarover alles in de handleiding DEI+.

Budget

Subsidiebudget DEI+ Flexibilisering elektriciteitssysteem

Programmalijn
Peildatum
Budget
Verleend
In behandeling
Beschikbaar
Flexibilisering elektriciteitssysteem14-5-2019€ 33.600.000
304.914
427.338

€ 2.513.074    

Grootschalige opslag en conversie

Binnen dit thema wordt expliciet gezocht naar projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van groene waterstof (productie van waterstof uit hernieuwbare energie door middel van elektrolyse). Andere opslagmethoden die nog verder van de markt afstaan maar wel kansrijk zijn, kunnen ook onder dit DEI+thema worden opgevoerd. Te denken valt aan bepaalde typen batterijen of “power-to-x”. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ammoniak, mierenzuur, methanol of andere chemische componenten.

Projecten op het gebied van zogenaamde blauwe waterstof en off-grid projecten vallen niet onder dit thema.

Service menu right