Geo-energie

Bent u bezig met winning of opslag van duurzame energie zoals geothermie of niet-fossiele energieopslag? Houdt u daarbij rekening met risico's, veiligheid, integriteit en het maatschappelijk draagvlak? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Geo-energie? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Doel

Doel van de regeling is het kostenefficiënt, veilig en robuust realiseren van geothermie en het ontwikkelen van de mogelijkheden voor niet-fossiele energieopslag. Denk aan nieuwe betaalbare concepten, componenten en producten voor winning van duurzame energie uit de diepe ondergrond of opslag van duurzame energie in de diepe ondergrond.

Belangrijke aspecten zijn het minimaliseren van risico’s, het vergroten van de veiligheid en integriteit van het gebruik van de diepe ondergrond, en maatschappelijk draagvlak.

Voorwaarden

 Er was subsidie beschikbaar gesteld voor projecten in verschillende onderdelen van de keten, geformuleerd in de volgende onderzoeksthema’s:
• Geologische karakterisering
• Reservoirontwikkeling
• Boren en putafwerking
• Productiviteit en operationele aspecten
• Energiesysteemintegratie
• Maatschappelijke vragen

Voorstellen dienden te passen binnen een of meerdere van bovenstaande onderzoeksthema’s én slimme oplossingen bevorderen voor geothermie of niet-fossiele energieopslag.
Het ging om oplossingen die technologische, economische en/of maatschappelijke belemmeringen wegnemen, in exploratie, ontwikkeling, realisatie en/of productie. Daarnaast wordt er ook gezocht naar slimme combinaties van geothermie en/of ondergrondse energieopslag met andere economische activiteiten, met focus op de energietransitie.
 
Meer over de voorwaarden vindt u op:

Budget

TenderSubsidieplafond
Geo-energie projecten1 miljoen

Achtergrond

De subsidie Geo-energie maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Service menu right