Beoordelingscriteria Geo-energie

De regeling Geo-energie is een tender. Op deze pagina leest u hoe we uw aanvraag beoordelen en wat de rangschikkingscriteria zijn.

Algemene rangschikkingscriteria TSE tenders

Als RVO.nl uw subsidieaanvraag binnen krijgt, beoordelen we uw aanvraag als volgt: op volgorde van binnenkomst of we beoordelen alle aanvragen tegelijk na de sluitingsdatum door ze te scoren op de rangschikkingscriteria (een tender). Lees de Algemene Rangschikkingcriteria voor TSE tenders.

Specifieke rangschikkingscriteria Geo-energie

Een subsidieaanvraag binnen de tender Geo-energie krijgt een hoger aantal punten toegekend naarmate:
• het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de programmalijn Geo-energie
• de mogelijke bijdrage van het project aan de Nederlandse economie groter is;
• het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt;
• de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen.

 

 

Service menu right