Beoordelingscriteria Joint Industry Projects- JIP

De regeling Joint Industry Projects - JIP is een tender. Op deze pagina leest u hoe we uw aanvraag beoordelen en wat de rangschikcriteria zijn.

Algemene rangschikkingscriteria

Als RVO.nl uw subsidieaanvraag binnen heeft, beoordelen we uw aanvraag als volgt:  we beoordelen alle aanvragen tegelijk na de sluitingsdatum door ze te scoren op de rangschikkingscriteria (een tender). Lees de Algemene Rangschikkingscriteria.

Specifieke rangschikkingscriteria JIP

Soms kunt u een hogere rangschikking krijgen op het criterium ‘kwaliteit van het projectvoorstel’.

Bij Energie en industrie: joint industry projects als er:
-een groter aantal deelnemende partners is uit verschillende sectoren (consortiumvorming),
-als lectoren en Centres of Expertise, zoals ISPT, actief betrokken worden bij de kennisverspreiding en
-als er een grotere bijdrage is van ondernemingen in de uitvoering van het project dan wel als financier van het project.

Specifieke afwijzingsgronden JIP

Een aanvraag voor een joint industry project wijst RVO.nl af als er in onvoldoende mate voorzien is in een kwalitatief goede kennisverspreiding.

Service menu right