Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's - MMIP

Bent u een kennisinstelling of werkt u in de bouwsector en wilt u samen met minimaal 4 ondernemingen binnen een consortium werken aan aardgasvrije woningen? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's - MMIP. Om een aanvraag in te kunnen dienen moet u een vooraanmelding hebben gedaan. Op 15 april 2019 is de vooraanmelding gesloten. Van 15 juni 09:00 uur tot en met 10 september 2019, 17:00 uur kunnen goedgekeurde vooraanmeldingen verder uitgewerkt worden.

Deze programma's richten zich op het bereiken van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het overkoepelende doel is om in 2025 te komen tot een situatie waarbij er voor vrijwel alle gebouwtypen in de gebouwde omgeving goed werkende klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn die op grote schaal geproduceerd kunnen worden. De regeling is onderdeel van het Klimaatakkoord.

De oproep betreft 2 MMIP's:

Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving

Dit MMIP heeft tot doel te komen tot kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en opschaalbare renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen (ook vooroorlogse bouw/monumenten, utiliteitsbouw). Door onder andere industrialisatie en robotisering zal de kostprijs van renovatie aanzienlijk moeten dalen (20-40% voor 2030 ten opzichte van de huidige kosten).

Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen)

Deze MMIP moet leiden tot een snelle beschikbaarheid van stille, compacte, efficiënte en vooral goedkope warmtepompsystemen in combinatie met compacte warmte-opslag voor individuele huishoudens (kostenreductie 30-50% in 2025 ten opzichte van de huidige kosten). Aandachtspunten zijn:

  • De compactheid van systemen bestemd voor individuele woningen
  • Het voorkomen van extra kosten voor de energie-infrastructuur, door het opvangen van pieken op daarvoor relevante tijdschalen (zoals overbruggen van windloze winterweken).
  • Geluidsreductie

Ook richt deze MMIP zich op de productie, grootschalige opslag en distributie van duurzame warmte met aandacht voor aquathermie, bodemenergie en ondiepe geothermie (<1.500 meter). Hierbij gaat het onder andere om de voorspelling van de opbrengsten, milieu, het inbouwen van flexibiliteit, inpassing in het systeem, veiligheid en kostprijsreductie. Innovaties op het gebied van afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen zijn zeer relevant voor het totale duurzame warmte en koude systeem in de gebouwde omgeving, maar worden vanuit deze oproep niet financieel ondersteund.

Budget

ProgrammaBudget
Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving€ 7,2 miljoen
Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving€ 10,4 miljoen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit deze MMIP's moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw voorstel moet bijdragen aan de doelstelling van 1 of beide MMIP's
  • U dient een breed samengesteld consortium te vormen. Hiervan maken minimaal 4 ondernemingen deel uit.
  • De werkzaamheden starten niet vóór indiening van het uitgewerkte voorstel
  • U voert het project met het consortium binnen vijf jaar uit
  • U moet minimaal € 2 miljoen subsidie aanvragen

Partners vinden

Heeft u een goed idee maar nog geen consortium? Of kan uw consortium in wording nog geschikte partners gebruiken? Of wilt u weten bij welk bestaand consortium u eventueel aansluiting kunt zoeken? Vanaf 4 februari kunt u voor vragen hierover contact opnemen met TKI Urban Energy.

Aanvragen

Om aan de tender te kunnen meedoen moet u een vooraanmelding indienen. Dit kan tot en met 15 april, 17:00 uur. U kunt deze vooraanmelding doen via mijn.rvo.nl. Uw vooraanmelding wordt beoordeeld en voorzien van advies voor verdere uitwerking.

Consortia die een beoordeelbare Vooraanmelding hebben gedaan en een beoordeling hebben ontvangen, kunnen tot en met 10 september 2019 17:00 uur, via mijn.rvo.nl een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen.

Service menu right