Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's - MMIP

Bent u een kennisinstelling of werkt u in de bouwsector en wilt u samen met minimaal 4 ondernemingen binnen een consortium werken aan aardgasvrije woningen? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's - MMIP. Deze subsidie is open vanaf 15 april t/m 10 september 2019.

De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Dit programma richt zich op het bereiken van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het overkoepelende doel is om in 2025 te komen tot een situatie waarbij er voor vrijwel alle gebouwtypen in de gebouwde omgeving goed werkende klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn die op grote schaal geproduceerd kunnen worden. De regeling is onderdeel van het Klimaatakkoord.

Er zijn binnen de MMIP 2 programma's:

Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving

Deze MMIP heeft tot doel te komen tot kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en opschaalbare renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen (ook vooroorlogse bouw/monumenten, utiliteitsbouw). Door onder andere industrialisatie en robotisering zal de kostprijs van renovatie aanzienlijk moeten dalen (30-45% in 2030 ten opzichte van de huidige kosten).

Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen)

Deze MMIP moet leiden tot een snelle beschikbaarheid van stille, compacte, efficiënte en vooral goedkope warmtepompsystemen in combinatie met compacte warmte-opslag voor individuele huishoudens (kostenreductie 30-50% in 2025 ten opzichte van de huidige kosten). Aandachtspunten zijn:

  • De compactheid van systemen bestemd voor individuele woningen
  • Het voorkomen van extra kosten voor de energie-infrastructuur, door het opvangen van pieken op daarvoor relevante tijdschalen (zoals overbruggen van windloze winterweken).
  • Geluidsreductie

Ook richt deze MMIP zich op de productie, grootschalige opslag en distributie van duurzame warmte met aandacht voor aquathermie, bodemenergie en ondiepe geothermie (<1.500 meter). Hierbij gaat het onder andere om de voorspelling van de opbrengsten, milieu, het inbouwen van flexibiliteit, inpassing in het systeem, veiligheid en kostprijsreductie. Innovaties op het gebied van afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen zijn zeer relevant voor het totale duurzame warmte en koude systeem in de gebouwde omgeving, maar worden vanuit deze oproep niet financieel ondersteund.

Budget

ProgrammaBudget
Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving€ 7,2 miljoen
Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving€ 10,4 miljoen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie binnen MMIP moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw voorstel moet bijdragen aan de doelstelling van 1 van de 2 programma's van het MMIP
  • U dient een breed samengesteld consortium van bedrijven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties te vormen. Hiervan maken minimaal 4 ondernemingen deel uit.
  • De werkzaamheden starten niet vóór indiening van het uitgewerkte voorstel
  • U voert het project met het consortium binnen vijf jaar uit
  • U moet minimaal € 2 miljoen subsidie aanvragen

Projectpartners vinden

Heeft u een goed idee maar nog geen consortium? Of kan uw consortium in wording nog geschikte partners gebruiken? Of wilt u weten bij welk bestaand consortium u eventueel aansluiting kunt zoeken? Vanaf 4 februari kunt u voor vragen hierover contact opnemen met TKI Urban Energy.

Uw projectidee toetsen

Heeft u al een idee voor een programma en heeft u bepaalde partijen op het oog om deel te nemen aan een consortium? Laat nu alvast uw programma idee toetsen. Leg dat aan ons voor. U kunt hiervoor het Projectidee formulier gebruiken. U kunt daarover in gesprek gaan met een van onze adviseurs.

Aanvragen

Om aan de tender te kunnen meedoen moet u een vooraanmelding doen. Dit kan tot en met 15 april 17.00 uur. U kunt uw vooraanmelding indienen via het projectideeformulier. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Uw vooraanmelding wordt beoordeeld en voorzien van advies voor verdere uitwerking.

U dient een uitgewerkte subsidieaanvraag in via mijn.rvo.nl tot en met 10 september 2019 17.00 uur. Deze fase staat alleen open voor consortia die een beoordeelbare Vooraanmelding hebben gedaan en een beoordeling hebben ontvangen.

Service menu right