Officiële bekendmakingen van regelingen TSE

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de subsidiemogelijkheden voor Topsector Energieprojecten gepubliceerd in de Staatscourant. De informatie op deze website is een samenvatting van de officiële regelingen. Hoewel we deze informatie met de grootst mogelijke zorg samenstellen, kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Uitsluitend de publicatie in de Staatscourant is rechtsgeldig. Deze is ook het uitgangspunt bij de beoordeling van subsidieaanvragen.

Paragraafnummers

Om u het zoeken te vergemakkelijken, hebben we de paragraafnummers in de Regeling nationale EZ-subsidies voor u op een rij gezet:

§ 4.2.2 Biobased Economy en Groen Gas Innovatieprojecten
§ 4.2.3 Hernieuwbare energie
§ 4.2.4 MVI Energie (voorheen STEM)
§ 4.2.5 Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)
§ 4.2.6 Upstream gas
§ 4.2.7 LNG
§ 4.2.8 Waterstof
§ 4.2.9 Urban Energy
§ 4.2.10 Demonstratie energie-innovatie (DEI)
§ 4.2.11 Systeemintegratie op de Noordzee
§ 4.2.12 Energie en industrie: joint industry projects
§ 4.2.13 Wind op zee R&D-projecten
§ 4.2.16 Energie en industrie: early adopterprojecten
§ 4.2.17 Systeemintegratiestudies

Downloads

Service menu right