Voorwaarden subsidie Waterstof pilotregeling

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie Waterstof? U leest hier alles over de kansrijke toepassingsgebieden en onderzoeksonderwerpen, voowaarden en afwijzingsgronden.

Kansrijke toepassingsgebieden subsidie Waterstof

Waterstof als energiedrager is kansrijk in bijvoorbeeld:

  • de industrie (verduurzaming van grondstoffen en hogetemperatuur-warmte)
  • de sector verkeer en vervoer (nul-emissie wegverkeer)
  • de energiesector (systeemintegratie, flexibiliteit en energieopslag)
  • gebouwde omgeving (lage temperatuur verwarming)

Onderzoeksonderwerpen

Voorbeelden van onderzoeksonderwerpen die in aanmerking komen voor subsidie Waterstof zijn onder meer:

  • Productie van duurzame waterstof
  • Opslag, transport en distributie van waterstof
  • Toepassing van waterstof

Vind meer informatie over de toepassingsgebieden en onderzoeksonderwerpen in het document 'Programmalijn Waterstof 2018' onderaan deze pagina.

Voorwaarden subsidie Waterstof

De projecten worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als uw project aan de formele vereisten voldoet, krijgt het subsidie.
Voor waterstofprojecten gelden in ieder geval de volgende afwijsgronden:

a. De kwaliteit van het project is onvoldoende, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek; de omgang met risico's, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen of de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet;
b. Er is onvoldoende sprake van vernieuwende technologie;
c. De penvoerder is niet de onderneming is waar de pilot zal plaatsvinden;
d. Uw project past niet in de beschrijving van de programmalijnen.
e. Er is onvoldoende vertrouwen in de technische en/of economische haalbaarheid;
f. Er is onvoldoende vertrouwen dat u het eigen aandeel in de projectkosten kunt financieren.
g. Het project kan niet tijdig worden afgerond: d.w.z. vóór 31 december 2018 als een deelnemer in het samenwerkingsverband € 125.000 of meer subsidie krijgt, en binnen een jaar na startdatum in de andere gevallen.
h. Het is onvoldoende aannemelijk dat het project binnen vijf jaar na afloop van het project opgeschaald kan worden, of herhaald elders, gelet op:
- de mate waarin is voorzien in een kwalitatief goede kennisverspreiding, of
- de mate waarin het projectplan de vervolgstappen beschrijft die binnen vijf jaar na afloop van het project bij een positief resultaat gezet zullen gaan worden om tot opschaling of implementatie elders te komen;
i. Er is eerder op grond van deze paragraaf een subsidie is verstrekt voor een soortgelijk project;
j. De samenwerking is onvoldoende evenwichtig is, blijkend uit
- de verdeling van de kosten tussen de deelnemers, of
- de verhouding tussen private en publieke financiering van het project.

Service menu right