Beoordelingscriteria Subsidie Waterstof - tender

Rangschikking (bij tenders)

De subsidieregeling Waterstof is een tender. RVO.nl beoordeelt uw aanvraag bij tenders na de sluitingsdatum. Dat doen we in samenwerking met onafhankelijke externe adviseurs.
De rangschikkingscriteria zijn daarbij het uitgangspunt. Aanvragen die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking. Dit gebeurt totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Bij een onvoldoende score op de rangschikkingscriteria, wijzen wij uw aanvraag af. Ook als er nog budget beschikbaar is. De beoordelingstermijn is maximaal 13 weken, nadat de tender gesloten is.

Welke criteria hanteren we bij het rangschikken?

De rangschikkingscriteria zijn voor de verschillende energie-innovatie subsidieregelingen zoveel mogelijk hetzelfde. Een project scoort hoger naarmate:

 • het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de programmalijn
 • de slagingskans in markt en maatschappij van het project groot (genoeg) is
 • het project vernieuwend is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek. Of de techniek versterkt de Nederlandse kennispositie.
 • de kwaliteit van het project beter is. Dat moet blijken uit:
  -de uitwerking van aanpak en methodiek
  -de omgang met risico’s
  -de uitvoerbaarheid
  -de deelnemende partijen
  -de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet

Service menu right