Systeemintegratie op de Noordzee

Onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe componenten, producten, tools en diensten die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten? Spelen daarbij zowel transport van energie, opslag als het afstemmen van vraag en aanbod een rol en ligt de horizon voor implementatie tussen 2020 en 2040? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie Systeemintegratie op de Noordzee.

De projecten moeten meerwaarde creëren doordat offshore windparken samenwerken met gas- (en olie-) activiteiten op de Noordzee. Die meerwaarde kan bestaan uit:

  • lagere kosten van windenergie op zee én integratie in het energiesysteem,
  • een snellere energietransitie zodat CO2-emissiereductiedoelen eerder worden gehaald of
  • een groter potentieel voor offshore wind door nieuwe innovatieve oplossingen.
 

Budget

TenderSubsidieplafond 2018
Systeemintegratie op de Noordzee1 miljoen

 

Voorwaarden

Aanvragen

U kunt de subsidie Systeemintegratie op de Noordzee van 2 juli tot 6 november 2018, 17.00 uur aanvragen via mijn.rvo.nl. Ook om uw aanvraag alvast voor te bereiden vindt u hier de benodigde formulieren. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. U vindt daar alle aanvraaginformatie en formulieren.

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Systeemintegratie op de Noordzee? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Achtergrond

De subsidie Systeemintegratie op de Noordzee maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Service menu right