Algemene afwijzingsgronden Subsidies energie-innovatie

Wanneer wijzen wij uw aanvraag af? De volgende algemene afwijzingsgronden voor alle subsidieaanvragen energie-innovatie gelden bij de beoordeling:

  • Uw aanvraag komt bij RVO.nl binnen na 17:00 uur op de dag dat de subsidieregeling sluit.
  • Uw aanvraag is na sluiting van een tender of regeling niet compleet.
  • De activiteiten leveren onvoldoende bijdrage aan de doelstelling van de subsidie.
  • Het is niet aannemelijk dat u het project binnen de looptijd uit de regeling voltooit.
  • Het project scoort onvoldoende punten op de beoordelingscriteria.
  • Er is eerder subsidie gegeven voor een soortgelijk project. Het vertoont in doel en activiteiten veel overlap met het project waarvoor u nu subsidie aanvraagt. Daarom is de toegevoegde waarde dus gering.
  • Er is onvoldoende vertrouwen dat de betrokkenen het project kunnen financieren.
  • Er is onvoldoende vertrouwen dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om het project uit te voeren.
  • Er bestaat onvoldoende vertrouwen in de technische of economische haalbaarheid van het project.

Service menu right