Wijzigingen in 2017 Subsidies Energie-innovatie

Bekijk hieronder de belangrijkste wijzigingen in de Subsidies energie-innovatie 2017 ten opzichte van voorgaande jaren.

De belangrijkste wijzigingen in 2017 zijn:

 1. Alle subsidieontvangers krijgen hun eigen voorschot op hun eigen rekening uitbetaald in plaats van via de penvoerder.
 2. In de regeling Hernieuwbare Energie projecten kunnen nu ook projecten voor subsidie in aanmerking komen, waarvan de resultaten uiterlijk in 2030 leiden tot hernieuwbare energieproductie. Deze termijn was eerder 2023. De wijziging draagt bij aan het geleidelijk doorzetten van de energietransitie in de periode 2023-2030, in overeenstemming met de Energieagenda van het kabinet.
 3. In de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) komt industrieel onderzoek niet meer voor subsidie in aanmerking. In de praktijk blijkt dat er bij demonstratieprojecten geen sprake is van industrieel onderzoek.
 4. In de tender voor systeemintegratie is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze subsidiemodule richt zich nu meer op systeemintegratie op de Noordzee en het type projecten dat daarbij aansluit.
 5. Het maximale subsidiebedrag voor Wind op zee R&D-projecten is verlaagd van € 1.000.000 naar € 500.000. Daardoor kunnen we met het beschikbare budget zoveel mogelijk projecten honoreren. Ook zijn de afwijzingsgronden en rangschikkingscriteria aangepast.
 6. In de regeling Energie en industrie: joint industry projects krijgen projecten die programmalijnen 2 of 3 betreffen geen subsidie als ze niet tot de drie hoogst gerangschikte aanvragen voor deze beide programmalijnen samen horen.
 7. Het toepassingsgebied van de Energie en industrie: Early adopterprojecten is verbreed. Ook industrieel onderzoek komt in het vervolg voor subsidie in aanmerking.
 8. De beschrijvingen van de programmalijnen zijn voor een aantal regelingen aangepast.
 9. De tenders voor LNG en Upstream gas gaan dit jaar niet open.

  Service menu right