Subsidiespelregels

Wat zijn de spelregels om een subsidie aan te vragen bij een subsidieregeling die valt onder het Kaderbesluit EZ-subsidies?

Op deze pagina vindt u uitleg over de algemene zaken van de kaderregeling en het kaderbesluit. Het Kaderbesluit EZ-subsidies beschrijft de regels voor het verstrekken van subsidies op het gebied van:

  • technologiebeleid
  • beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
  • ruimtelijk economisch beleid

In de Regeling nationale EZ-subsidies en het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies zijn bepalingen opgenomen die belangrijk zijn voor alle subsidieregelingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Regelingspecifieke informatie vindt u bij de regeling waarvoor u een aanvraag wilt indienen.

Voor regelingen die onder het Kaderbesluit EZ-subsidies vallen, hebben wij standaardformulieren. Deze vindt u op mijn.rvo.nl.

Verantwoord vertrouwen

Bij de uitvoering gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) steeds meer uit van de verstrekte gegevens en de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager. Dit maakt het mogelijk om sneller met minder ‘overlast’ subsidie te verstrekken.

Instandhoudingsplicht

Bij sommige regelingen krijgt u te maken met een instandhoudingsplicht. Dit houdt in dat de investering of concrete actie geen belangrijke wijzigingen mogen ondergaan die raken aan de aard of uitvoeringsvoorwaarden van die investering of concrete actie. De instandhoudingsplicht geldt tot en met 5 jaar na subsidievaststelling.

Berichtenbox voor bedrijven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is aangesloten op de berichtenbox voor bedrijven. Hiermee ontvangt u informatie ook digitaal. U kunt zich hiervoor eenvoudig registreren.

Publicatieplicht

Wanneer u als onderneming een subsidie aanvraagt bij RVO.nl kan er sprake zijn van (toegestane) staatssteun. Ook bij een ander soort financiering, zoals een lening, krediet of borgstelling, kan dat het geval zijn. Bij het ontvangen van financiering kunt u te maken krijgen met een publicatieplicht.

Service menu right