Mkb-toets

Om te toetsen of uw organisatie een mkb-onderneming is, kunt u gebruik maken van de online mkb-toets op de website van Europese Commissie.

Wij raden u aan om na het doorlopen van de test de resultaatpagina op te slaan of te printen. U heeft deze pagina voor diverse programma's en regelingen nodig als bijlage bij uw aanvraag.

Ga naar de test (Engelstalig)

Wat zijn werknemers volgens de mkb-definitie?

Bij het bepalen of uw bedrijf een mkb-onderneming is rekent u onderstaande personen mee:

  • loontrekkenden;
  • personen die voor de onderneming werken, er een ondergeschikte verhouding mee hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met loontrekkenden;
  • eigenaren-bedrijfsleiders;
  • vennoten die regelmatig actief zijn in de onderneming en er financiële voordelen van genieten.

Volgens het Nederlandse recht maken uitzendkrachten geen deel uit van het aantal in de onderneming werkzame personen. De uitzendkracht wordt slechts bij de inlener tewerk gesteld, maar treedt niet in dienst van de inlenende onderneming.

Wat zijn arbeidsjareneenheden?

De berekening van de personeelsbezetting gaat op basis van arbeidsjareneenheden (AJEs). Dit betekent dat een werknemer die het hele jaar voltijd in dienst is geweest telt als één eenheid. Een werknemer die deeltijd werkt of niet het volledige jaar in dienst is (bijvoorbeeld seizoenswerk) telt naar rato mee als fractie van een arbeidsjaareenheid.

Downloads:

Service menu right