Verdeling beschikbaar subsidiebudget | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verdeling beschikbaar subsidiebudget

12-12-2018

De verdeling van het totale subsidiebudget is belangrijk bij de verlening van een subsidie. De manier van verdelen verschilt per subsidieregeling.

Ontvangen wij meer subsidieaanvragen dan dat er aan subsidiebudget beschikbaar is? Dan verdelen wij het budget over de goedgekeurde aanvragen. Wij hanteren de 3 manieren van budgetverdeling die in het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies staan beschreven.

Op volgorde van binnenkomst

Met deze methode behandelen wij de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. De datum waarop u de volldige subsidieaanvraag indient, is de datum van binnenkomst. Is de aanvraag onvolledig, dan heeft u de mogelijkheid om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Ontvangen wij echter volledige aanvragen vóór de datum dat u deze stukken aanlevert, dan gaan deze aanvragen altijd voor. Wanneer er onvoldoende budget is, voeren wij een loting uit voor de volgorde van binnenkomst. Het indienen van subsidieaanvragen is alleen mogelijk in de periode dat de subsidieregeling is opengesteld.

Op volgorde van rangschikking

De verdeling van het subsidiebudget vindt plaats via een rangschikking van alle ingediende volledige aanvragen. Dit komt vooral voor bij tenders. Alle aanvragen die tijdig en volledig zijn, concurreren om het beschikbare budget.

De rangschikking bepalen wij aan de hand van criteria die specifiek bij een subsidieregeling horen. Het project dat het hoogst scoort komt bovenaan. Projecten die minder goed scoren, geven wij een lagere rangschikking.  

Evenredige verdeling subsidiebudget

Het totale subsidiebudget verdelen wij evenredig over alle subsidieaanvragers die in aanmerking komen voor subsidie. Een aanvraag moet volledig zijn en voldoen aan de eisen van de subsidieregeling. Door de evenredige verdeling is het voor ons niet mogelijk om vooraf de hoogte van het subsidiebedrag vast te stellen. Het indienen van subsidieaanvragen is alleen mogelijk in de periode dat de subsidieregeling is opengesteld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.