Service menu right

Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000

Bij het vaststellen van de subsidie is een belangrijk onderdeel de financiële verantwoording. Bij subsidies boven de € 125.000 per individuele deelnemer is een controleverklaring vereist.

De controleverklaring maakt een snelle afwikkeling van de aanvraag mogelijk, ook bij hoge subsidiebedragen. Voor de controleverklaring bestaat een controleprotocol met daarbij een voorbeeld van de verklaring.

U vindt meer informatie in De Regeling Nationale EZ-subsidies en het controleprotocol (bijlage 1.3).

Dit controleprotocol geldt alleen voor subsidies die zijn verstrekt namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).