Sisa voor decentrale overheden en onderwijsinstellingen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Sisa voor decentrale overheden en onderwijsinstellingen

21-02-2018

Voor overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gelden specifieke financiële verantwoordingsregels. Zij kunnen gebruik maken van de Sisa verantwoordingswijze (Single information single audit), waarmee voor hen de verantwoording- en controlelasten verminderen.

Sisa voor decentrale overheden

In de meeste gevallen is bij de vaststelling van subsidies boven de € 125.000 een controleverklaring vereist. Voor decentrale overheden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van Sisa. Op grond van de Financiële verhoudingswet gelden voor andere overheden specifieke financiële verantwoordingsregels. De Sisa-verantwoordingswijze sluit aan bij het reguliere jaarrekeningproces van de andere overheden. Voor de financiële verantwoording van specifieke uitkeringen is een bijlage bij de jaarrekening en de controleverklaring bij de jaarrekening voldoende.

Sisa voor onderwijsinstellingen

In de meeste gevallen is bij de vaststelling van subsidies boven de € 125.000 een controleverklaring vereist. Voor onderwijsinstellingen bestaat de mogelijkheid om hiervoor gebruik te maken van Sisa. Sisa voor onderwijsinstellingen houdt in dat de universiteiten, universitair medische centra en hbo-instellingen alle rijkssubsidies mogen verantwoorden via een bijlage bij de jaarrekening (FSR), waarover een aparte controleverklaring wordt afgegeven. Voor de subsidievaststelling betekent dit dat de verplichte controleverklaring aan het einde van het project vervalt als een project wordt opgenomen in deze bijlage bij de jaarrekening.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.