Loonkosten plus vaste-opslag-systematiek | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Loonkosten plus vaste-opslag-systematiek

21-02-2018

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gewoonlijk berekend op basis van een begroting van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van uw subsidieproject.

De 'loonkosten plus vaste-opslag-systematiek' is een standaardmethode om de hoogte van kosten te berekenen die in aanmerking komen voor subsidie.

Wat zijn subsidiabele kosten in deze systematiek?

  • De directe loonkosten van projectmedewerkers. Het uurtarief berekent u door de directe loonkosten te delen door het aantal productieve uren per jaar dat in uw organisatie gangbaar is.
  • Een opslag over de directe loonkosten als vergoeding voor de indirecte of overheadkosten van uw organisatie, bijvoorbeeld indirecte loonkosten en kosten voor huisvesting, kantoorapparatuur en binnenlandse reizen voor werkoverleg. Deze opslag is meestal 50%, tenzij in de subsidieregeling een ander percentage is genoemd.
  • Kosten van apparatuur.
  • Kosten van materialen.
  • Kosten derden.

Uren en kosten bijhouden in de administratie

In de loonkosten plus vaste-opslag-systematiek houdt u in uw administratie het aantal aan het gewerkte projecturen met de bijbehorende loonkosten van deze medewerkers bij. Daarnaast houdt u de kosten van apparatuur, materialen en derden (facturen) bij.

Berekenen vast uurtarief

Als iemand aan het project werkt, maar niet in loondienst is of onder kosten derden valt, dan berekent u de arbeidskosten op basis van een vast uurtarief. Dit uurtarief is een vergoeding voor de arbeidskosten en de indirecte kosten. De hoogte van het vaste uurtarief wordt per subsidieregeling vastgesteld. In dit geval moeten in uw administratie de door deze persoon gewerkte uren duidelijk terug te vinden zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.