Wat zijn loonkosten? | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wat zijn loonkosten?

21-02-2018

Bij de loonkosten plus vaste-opslag-systematiek maken de directe loonkosten meestal het grootste deel van de kosten uit. Ook zijn de directe loonkosten de basis voor de berekening van de hoogte van de opslag voor indirecte kosten.

Wat zijn directe loonkosten?

 • Bruto loon volgens salaristabel behorend bij CAO (schaal/trede) of de individuele arbeidsovereenkomst
 • Vakantie-uitkering
 • Niet van winst afhankelijke eindejaarsuitkering/13e maand
 • Werkgeverslasten:
  - Werkgeversdeel pensioenpremie
  - WW premie
  - WIA/WAO-premie
  - Bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • Overige werkgeverspremies voor werkloosheids- en ziektekostenuitkeringen

Er zijn ook andere aan arbeid en loon gerelateerde kosten die niet standaard zijn, maar afhankelijk zijn van de situatie van individuele werknemers. Deze kosten zijn indirecte loonkosten en vallen onder de opslag voor indirecte kosten.

Wat zijn indirecte loonkosten?

 • Kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:
  - Ambtsjubilea
  - Bedrijfshulpverlening
  - Tegemoetkoming woon-werkverkeer, waaronder kosten van leaseauto's
  - Communicatiefaciliteiten
  - Overwerkvergoedingen
  - Kinderopvang
  - Verhuizing in dienstbelang
 • Kosten van emolumenten - niet-incidentele financiĆ«le voordelen- zoals:
  - Functioneringstoeslagen
  - Niet-winstafhankelijke bonussen of gratificaties
  - Arbeidsmarkttoelagen

De indirecte loonkosten kunnen dus niet afzonderlijk opgevoerd worden en worden niet meegenomen bij het brutoloon. Deze kosten vallen onder de vaste opslag voor indirecte kosten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.