Service menu right

Berichtenbox voor bedrijven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is als eerste overheidsinstantie geautomatiseerd aangesloten op de Berichtenbox voor bedrijven. En dat is handig, want daarmee ontvangt u informatie ook digitaal.

De Berichtenbox voor bedrijven is een extra beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. Na een uitgebreide testfase heeft RVO.nl begin 2017 al ruim 200.000 berichten succesvol afgeleverd in de Berichtenbox, onder andere van de innovatieregeling WBSO en meerdere agrarische regelingen. Andere correspondentie en digitale post van regelingen die RVO.nl uitvoert, volgen snel.

Eenvoudig registreren

Wilt u ook digitaal post van de overheid ontvangen?

  • Maak dan een Berichtenbox aan bij Antwoord voor Bedrijven.
  • Registreer de naam van uw Berichtenbox in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Hiermee geeft u aan dat u digitale post van de overheid wilt ontvangen. Elke afzonderlijke overheidsorganisatie kan uw gegevens uit het Handelsregister halen. U hoeft dan niet bij elke organisatie uw berichtenboxnaam (eigenlijk dus uw digitale postadres) door te geven.

eHerkenningsmiddel nodig

Om in te kunnen loggen in uw Berichtenbox heeft u een eHerkenningsmiddel nodig van minimaal niveau 2+ (eH2+). Dit is een soort DigiD voor bedrijven. Hieraan zijn kosten verbonden.

Bedrijven die zelf een WBSO-aanvraag indienen, beschikken al over eH2+. U kunt dan eenvoudig een Berichtenbox aanmaken. Het kan zijn dat uw provider van eH2+ aanvullende kosten rekent, bijvoorbeeld voor (extra) machtigingen.

Meer informatie

Lees meer over de Berichtenbox op Ondernemersplein: over de voordelen, de werking, het aanmaken en registreren van de berichtenbox. U leest daar ook antwoorden op veelgestelde vragen over de Berichtenbox.