Service menu right

Instandhoudingsplicht

Bij sommige regelingen krijgt u te maken met een instandhoudingsplicht. Dit houdt in dat de investering of concrete actie geen belangrijke wijzigingen mogen ondergaan die raken aan de aard of uitvoeringsvoorwaarden van die investering of concrete actie. De instandhoudingsplicht geldt tot en met 5 jaar na subsidievaststelling.

U moet aan de instandhoudingsplicht voldoen bij een aantal regelingen met cofinanciering uit de volgende fondsen in de programmaperiode 2007–2013: 

  • Europees Visserij Fonds (EVF)
  • Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)
  • Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

Daarnaast geldt de instandhoudingsplicht voor een aantal Nationaal gefinancieerde regelingen. Tijdens de instandhoudingsplicht is het mogelijk dat u een controlebezoek krijgt. Daarin beoordelen wij of u de instandhoudingsvoorwaarden naleeft.

Voor welke regelingen?

Heeft u subsidie ontvangen voor een regeling die niet meer op onze website staat en wilt u weten of u aan de een instandhoudingsplicht moet voldoen? Hieronder vindt u de regelingen waarvoor de instandhoudingsplicht geldt. De datum van uw vaststellingsbeschikking is de periode vanaf wanneer de 5 jaar instandhouding ingaat.
 

Europees Visserij Fonds (EVF)

Certificering in de visketen

Collectieve Acties

Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden

Individuele visbeschikkingen

Innovatie Visketen

Investeringen Aquacultuur

Investeringen in bedwelmingsapparatuur voor aal

Investeringen in duurzame garnalenvisserij

Investering in duurzame vissersvaartuigen: duurzame vistuigen

Investeringen in duurzame vissersvaartuigen: omschakeling naar andere visserijmethoden

Investering in koelvries-installaties

Investering in rondvisvissersvaartuigen

Investering in verwerking en afzet

Investering in weegschalen

Investering mosselzaadinvanginstallaties

Kwal. Rendement en Nieuwe Markten

 
 

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)
POP 2

Investeringen in gecombineerde luchtwassystemen

Investeringen in integraal duurzame stallen

Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen

Jonge Landbouwers

Marktintroductie Energie-innovaties

 
 

Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)
artikel 68

Investering in integraal duurzame stallen

Investeringen in landbouwapparatuur met GPS of Verduurzaming bewaarplaatsen

Investeringen in mestbewerkingsinstallaties

Investeringen in welzijnsvriendelijke kalvervloeren

 

Nationale regelingen

Fijnstofmaatregelen

Investeringen in energie glastuinbouw

Investeringen in integraal duurzame stallen