Verantwoord vertrouwen en zero tolerance bij misbruik | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verantwoord vertrouwen en zero tolerance bij misbruik

28-06-2018

Bij de uitvoering gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) steeds meer uit van de verstrekte gegevens en de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager. Dit maakt het mogelijk om sneller met minder 'overlast' subsidie te verstrekken.

Dat houdt in dat RVO.nl:

  • u minder vraagt om bewijsstukken of om een nadere onderbouwing van onderdelen in de subsidieaanvraag;
  • minder gedetailleerde eisen stelt voor de projectadministratie;
  • gerichter zoekt naar mogelijk misbruik van subsidiegeld.

Het geven van vertrouwen werkt alleen als misbruik en de effecten daarvan zo ver mogelijk worden teruggedrongen. RVO.nl voert dan ook een 'zero tolerance-beleid'.

Gevolgen foute informatie verstrekken of achterhouden

Wie bewust foute informatie verstrekt of zaken achterhoudt, wordt aangepakt. Concreet betekent dit:

  • Uitbetaalde subsidie wordt teruggevorderd met wettelijke rente.
  • Er wordt teruggevorderd, ook als een project hierdoor niet kan doorgaan of de misbruiker in financiële nood komt.
  • RVO.nl doet altijd aangifte bij het Openbaar Ministerie.
  • Een organisatie of persoon waar misbruik is geconstateerd of wordt vermoed, wordt intensiever gecontroleerd;
  • Nieuwe aanvragen kunnen worden afgewezen, omdat er de overtuiging is dat iemand zich ook in de toekomst niet aan de regels houdt.
  • In bepaalde gevallen kan een bestuursrechtelijke boete worden opgelegd.
 

Werkwijze bij inschakelen van een tussenpersoon

Het bovenstaande geldt ook voor tussenpersonen. Hierbij geldt dat een deel van de lasten, zoals terugbetalen en regelmatige controles ter plekke, vooral bij hun klanten terecht komen. Dat is een onvermijdelijk gevolg van de keuze voor een bepaalde adviseur en niet iets waar RVO.nl rekening mee kan houden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.