Systeemintegratie op de Noordzee

De pagina's van de Topsector energie regelingen worden de komende weken gewijzigd voor de openstelling 2018. De tender Systeemintegratie op de Noordzee opent op 3 april 2018, onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Meer synergie in de activiteiten voor windenergie en de bestaande gas (en olie) faciliteiten op de Noordzee versnelt de energietransitie. Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied? De tender Systeemintegratie op de Noordzee ondersteunt ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen daarbij.

De projecten moeten meerwaarde creëren doordat offshore windparken samenwerken met gas- (en olie-) activiteiten op de Noordzee. Die meerwaarde kan bestaan uit:

  • lagere kosten van windenergie op zee én integratie in het energiesysteem,
  • een snellere energietransitie zodat CO2-emissiereductiedoelen eerder worden gehaald of
  • een groter potentieel voor offshore wind door nieuwe innovatieve oplossingen.

Budget

Project

Subsidieplafond
2018

Systeemintegratie op de Noordzeevolgt

Voorwaarden

Aanvragen

  • De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag indienen.
  • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.
Projectidee toetsen Subsidie energie-innovatie

Voortgang en afronden van projecten TSE

Voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling ga naar Voortgang en afronden van projecten TSE.

Download

Achtergrond

De subsidie Systeemintegratie op de Noordzee maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Service menu right