Tegemoetkoming premie brede weersverzekering 2018

Meer artikelen
appelgaarde

Agrarisch ondernemers kunnen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een tegemoetkoming krijgen voor de verzekeringspremie van de brede weersverzekering. Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden zoals storm, hagel, regenval of droogte.

Voor wie

Bent u actieve landbouwer en heeft u landbouwgrond met open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw? En heeft u een brede weersverzekering afgesloten bij een verzekeraar waarvan wij de polis hebben goedgekeurd? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie.
Het gaat om landbouw met open teelten in de volgende sectoren:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Aanbieders brede weersverzekering

In 2018 hebben de volgende verzekeraars een brede weersverzekering met een polis die wij hebben goedgekeurd.

 • AgriVer B.A.
 • Avéro Achmea
 • Interpolis
 • OFH / BFAO U.A.
 • Vereinigte Hagel

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan van 1 maart tot en met 15 mei 2018 via de Gecombineerde opgave.

Budget

Voor deze subsidie is € 13 miljoen beschikbaar in 2018. U krijgt maximaal 65% van de verzekeringspremie.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor Tegemoetkoming premie brede weersverzekering? Dan voldoet u in 2018 aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U heeft een brede weersverzekering afgesloten bij een verzekeraar waarvan wij de polis hebben goedgekeurd.
 • U vermeldt in de Gecombineerde opgave bij de percelen waarvoor u de subsidie wilt, de naam van de verzekeraar bij wie het perceel verzekerd is.
 • U geeft in de Gecombineerde opgave de oppervlakte op die u op 15 mei 2018 niet in gebruik heeft maar wel heeft verzekerd, omdat u het perceel pas laat in het seizoen in gebruik neemt.
 • U heeft voor 1 november 2018 de verzekeringspremie betaald.
 • Uw verzekeraar heeft voor 1 november de volgende gegevens opgestuurd naar ons: het polisnummer, een kopie van de verzekeringspolis en een betalingsbewijs van de verzekeringspremie.
 • U verzekert een perceel niet meer dan 1 keer met een brede weersverzekering.
 • U verbouwt de gewassen voor eigen rekening en risico.
 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de premie.
 • U heeft het perceel waarvoor u aanvraagt in gebruik. De gebruikstitel maakt niet uit.
 • Het verzekerde perceel ligt in Nederland.

Gaat u nog een brede weersverzekering afsluiten? Vraag dan wel alvast de subsidie aan en vraag uw verzekeraar tot wanneer u de verzekering kunt afsluiten.

U kunt in de Gecombineerde opgave aangeven of u de subsidie aan de verzekeraar laat uitbetalen. Dan betaalt u de verzekeringspremie, verminderd met de aangevraagde subsidie, aan de verzekeraar.

Wanneer u verzekeraar bent

Bent u verzekeraar en wilt u in 2019 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden, waarbij de landbouwers subsidie voor de verzekeringspremie kunnen ontvangen? Dan kunt u vóór 1 december 2018 goedkeuring van de verzekeringsvoorwaarden aanvragen.

Logo Europese Unie
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
 

Service menu right