Service menu right

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Gesloten

Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door alle extreme en ongunstige weersomstandigheden: hagel, regenval, (nacht)vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag. Voor deze premie kunt u ook in 2019 subsidie krijgen: de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen voor 2019.

Bent u een actieve landbouwer en heeft u landbouwgrond met open teelt? En heeft u een brede weersverzekering afgesloten bij een verzekeraar waarvan wij de polis hebben goedgekeurd? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie. Bij landbouwgrond met open teelten gaat het om de volgende sectoren:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Voorwaarden

Voor deze subsidie is € 15 miljoen beschikbaar in 2019. U krijgt maximaal 65% van de verzekeringspremie.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U heeft landbouwgrond met open teelt.
 • U sluit een polis brede weersverzekering af bij een verzekeraar die wij hebben goedgekeurd.
 • Bij het onderdeel Regelingen - grondgebonden in de Gecombineerde opgave geeft u per perceel aan of u deze subsidie wilt. Ook geeft u de naam van de verzekeraar op.
 • Bij het onderdeel Tegemoetkoming premie brede weersverzekering geeft u ook de oppervlakte op die u op 15 mei 2019 niet in gebruik heeft, maar wel heeft verzekerd.
 • U betaalt voor 1 november 2019 de verzekeringspremie.
 • Uw verzekeraar stuurt voor 1 november de volgende gegevens naar ons op: het polisnummer, het bedrag aan verzekeringspremie dat voor subsidie in aanmerking komt en het bedrag dat betaald is.
 • U verzekert een perceel niet meer dan 1 keer met een brede weersverzekering.
 • U verbouwt de gewassen voor eigen rekening en risico.
 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de verzekeringspremie.
 • U heeft het perceel waarvoor u premie aanvraagt in gebruik.
 • Het verzekerde perceel ligt in Nederland.

Gaat u een brede weersverzekering afsluiten? Vraag dan in de Gecombineerde opgave de subsidie aan en vraag uw verzekeraar tot wanneer u de verzekering kunt afsluiten. U kunt in de Gecombineerde opgave aangeven dat u wilt dat wij de subsidie aan de verzekeraar uitbetalen. Dan vermindert de verzekeraar uw verzekeringspremie met het subsidiebedrag.

Aanvragen

U kunt de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering aanvragen van 1 maart tot en met 15 mei 2019. Dit doet u in de Gecombineerde opgave. De kortingsperiode is van 16 mei tot en met 11 juni 2019.

Verzekeraars met goedgekeurde polis

In 2019 zijn de polissen van de volgende verzekeraars met een brede weersverzekering goedgekeurd:

 • AgriVer B.A.
 • OFH / BFAO U.A.
 • Vereinigte Hagel

Aaneengesloten stuk grond en enkel gewas

In de verzekeringsvoorwaarden van een polis leest u in welke gevallen de verzekeraar financieel verlies dekt. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft financieel verlies geleden voor meer dan 30% van de gemiddelde jaarproductie van een aaneengesloten stuk grond.
 • Op dit aaneengesloten stuk grond staat een enkel gewas.

Aaneengesloten stuk grond

Een aaneengesloten stuk grond is niet gescheiden door een natuurlijke afscheiding zoals een sloot of een bomenrij. Ook een weg of hekwerk telt als afscheiding. Het maakt voor de hoogte van de schade niet uit of u één groot stuk grond met één gewas opgeeft of meerdere kleine percelen. De schadetaxateur gaat bij de schadebepaling uit van het aaneengesloten stuk grond waar één gewas op staat.

Enkel gewas

Een gewas is een groep planten van dezelfde soort. De verschillende rassen appels en peren worden als verschillende gewassen gezien. Het appelras Golden Delicious is bijvoorbeeld een ander gewas dan het appelras Kanzi. Ook gewassen die worden geteeld met een ander doel worden als verschillende gewassen gezien. Zo is een pootaardappel een ander gewas dan een consumptieaardappel.

Als u verzekeraar bent

Bent u verzekeraar en wilt u in 2020 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden?  Dan kon u tot 1 december 2019 goedkeuring van de verzekeringsvoorwaarden aanvragen. Als uw polis wordt goedgekeurd kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie.