Tegemoetkoming premie brede weersverzekering 2018

Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden, zoals storm, hagel, regenval of droogte. Voor de premie kunt u subsidie krijgen: de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Bent u een actieve landbouwer en heeft u landbouwgrond met open teelt? En heeft u een brede weersverzekering afgesloten bij een verzekeraar waarvan wij de polis hebben goedgekeurd? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie. Bij landbouwgrond met open teelten gaat het om de volgende sectoren:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Budget

Voor deze subsidie is € 13 miljoen beschikbaar in 2018. U krijgt maximaal 65% van de verzekeringspremie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U heeft een brede weersverzekering afgesloten bij een verzekeraar waarvan wij de polis hebben goedgekeurd.
 • Bij het onderdeel Regelingen- grondgebonden in de Gecombineerde opgave geeft u per perceel aan of u deze subsidie wilt. Ook geeft u de naam van de verzekeraar op.
 • Bij het onderdeel Tegemoetkoming premie brede weersverzekering geeft u de oppervlakte op die u op 15 mei 2018 niet in gebruik heeft, maar wel heeft verzekerd.
 • U heeft voor 1 november 2018 de verzekeringspremie betaald.
 • Uw verzekeraar heeft voor 1 november de volgende gegevens naar ons opgestuurd: het polisnummer, een kopie van de verzekeringspolis en een betalingsbewijs van de verzekeringspremie.
 • U verzekert een perceel niet meer dan 1 keer met een brede weersverzekering.
 • U verbouwt de gewassen voor eigen rekening en risico.
 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de premie.
 • U heeft het perceel waarvoor u premie aanvraagt, in gebruik. De gebruikstitel maakt niet uit.
 • Het verzekerde perceel ligt in Nederland.

Gaat u nog een brede weersverzekering afsluiten? Vraag dan wel alvast de subsidie aan en vraag uw verzekeraar tot wanneer u de verzekering kunt afsluiten. U kunt in de Gecombineerde opgave aangeven of u de subsidie aan de verzekeraar laat uitbetalen. Dan betaalt u de verzekeringspremie, verminderd met de aangevraagde subsidie, aan de verzekeraar.

Aanvragen

U kunt de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering 2018 niet meer aanvragen.

Lees op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag en wanneer u de beslissing en uitbetaling ontvangt.

Verzekeraars met goedgekeurde polis

In 2018 hebben de volgende verzekeraars een brede weersverzekering met een polis die wij hebben goedgekeurd.

 • AgriVer B.A.
 • Avéro Achmea
 • Interpolis
 • OFH / BFAO U.A.
 • Vereinigte Hagel

Aaneengesloten stuk grond en enkel gewas

In de verzekeringsvoorwaarden van een polis leest u in welke gevallen de verzekeraar financieel verlies dekt. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft financieel verlies geleden voor meer dan 30% van de gemiddelde jaarproductie van een aaneengesloten stuk grond.
 • Op dit aaneengesloten stuk grond staat een enkel gewas.

Aaneengesloten stuk grond

Een aaneengesloten stuk grond is niet gescheiden door een natuurlijke afscheiding zoals een sloot of een bomenrij. Ook een weg of hekwerk telt als afscheiding. Het maakt voor de hoogte van de schade niet uit of u één groot stuk grond met één gewas opgeeft of meerdere kleine percelen. De schadetaxateur gaat bij de schadebepaling uit van het aaneengesloten stuk grond waar één gewas op staat.

Enkel gewas

Een gewas is een groep planten van dezelfde soort. De verschillende rassen appels en peren worden als verschillende gewassen gezien. Het appelras 'Golden Delicious' is bijvoorbeeld een ander gewas dan het appelras 'Kanzi'. Ook gewassen die worden geteeld met een ander doel worden als verschillende gewassen gezien. Zo is een pootaardappel een ander gewas dan een consumptieaardappel.

Als u verzekeraar bent

Bent u verzekeraar en wilt u in 2019 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden, waarbij de landbouwers subsidie voor de verzekeringspremie kunnen ontvangen? Dan kunt u vóór 1 december 2018 goedkeuring van de verzekeringsvoorwaarden aanvragen op mijn.rvo.nl.

Service menu right