Thematische Technology Transfer (TTT)

Is uw onderzoeksorganisatie geïnteresseerd in thematische samenwerking met andere onderzoeksorganisaties? Of bent u als investeerder geïnteresseerd om te investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema? Dan is de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) mogelijk interessant voor u.

De Thematische Technology Transfer regeling rust op 2 pijlers. Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor een thematische inzet op kennisoverdracht. Het doel van pijler 2 is de beschikbaarheid van risicofinanciering voor kennisstarters te vergroten door onafhankelijke particuliere investeerders te stimuleren om middels een thematisch technology transferfonds (hierna: TTT-fonds) te investeren in kennisstarters in hun vroegste ontwikkelingsfase.

Lees meer achtergronden over de TTT.

Budget

Voor de periode 1 april 2019 t/m 3 juni 2019 bedraagt het budget € 24 miljoen. Per aanvraag geldt de volgende maximale subsidie:

 • Pijler 1: max. € 2.500.000 maar max. 50% van subsidiebedrag van de geldlening uit pijler 2
 • Pijler 2: max. € 5.300.000 geldlening en max. € 200.000 managementkosten

Voorwaarden

Voorwaarden pijler 1:

 • Minimaal 3 onderzoeksorganisaties;
 • Samenwerking rondom een (zelfgekozen) thema met sterk potentieel vanuit excellente wetenschappelijke basis voor innovaties van processen, producten of diensten;
 • De samenwerking levert een hoog economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde.

Voorwaarden pijler 2 TTT-fonds:

Bent u van plan te investeren in kennisstarters, dan moet uw fonds aan de volgende criteria voldoen:

 • Het fonds dient een samenwerkingsverband te hebben met ten minste 3 onderzoeksorganisaties. Deze onderzoeksorganisaties mogen de krachten hebben gebundeld in een hiervoor opgerichte entiteit (thematisch consortium);
 • Het fonds dient actief te zijn binnen een specifiek thema. De betrokken onderzoeksorganisaties of het thematisch consortium dient actief te zijn binnen hetzelfde thema;
 • Het fonds heeft de vorm van een kapitaalvennootschap, vennootschap met een afgescheiden vermogen, of rechtspersoon met een afgescheiden vermogen niet zijnde een vennootschap, ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie;
 • Het fonds verstrekt groeifinanciering aan kennisstarters. Herfinanciering van bestaande verplichtingen is niet toegestaan;
 • In de eerste 6 jaar van het fonds moeten de investeringen plaatsvinden. Uiterlijk 15 jaar na de start van het fonds, moet het fonds worden geliquideerd;
 • Het fonds dient de kennisstarters actief te begeleiden;
 • Minimaal 10% van het investeringsbudget is afkomstig van particuliere investeerders;
 • Het fonds heeft een externe fondsbeheerder.

Aanvragen

Een aanvraag indienen kan van 1 april t/m 3 juni, 17.00 uur.
Subsidieaanvragers moeten subsidies gebundeld aanvragen. Hiertoe dienen de subsidieaanvragers, te weten het TTT-fonds en de onderzoeksorganisaties, een samenwerkingsverband aan gaan: een zogenoemd TTT-samenwerkingsverband.

Het TTT-samenwerkingsverband dient bij de aanvraag een thematisch technology transferplan (hierna: TTT-plan) in, dat bestaat uit 3 onderdelen:

 • een kennisoverdrachtplan voor pijler 1
 • een fondsplan voor pijler 2 met dezelfde thematische focus, en
 • een plan waarin de samenhang tussen het kennisoverdrachtplan en het fondsplan omschreven wordt.

Service menu right