Service menu right

Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)

Wilt u als verhuurder of woningcorporatie huisvesting realiseren voor vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning)? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen via de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV). Het kan gaan om nieuwbouw of om kantoren of andere gebouwen zonder woonfunctie die u heeft verbouwd tot woonvoorziening.

Let op!

U kon tot 31 december 2018 een voornemen om te investeren in een woonvoorziening voor de TRSHV indienen. Per 1 januari 2019 is de aanmelding gesloten. U kunt dus geen voorgenomen investering meer aanmelden. U kunt nu alleen tot maximaal 2 jaar na aanmelding een subsidieaanvraag indienen.

Heeft u een verklaring van budgetreservering (VBR) ontvangen? Dan kunt u tot maximaal 2 jaar na de dagtekening van de afgifte, een subsidieaanvraag indienen. Per vergunninghouder kunt u € 6.250 subsidie aanvragen.

Het doel van de TRSHV is het stimuleren van de bouw en verhuur van woonvoorzieningen voor vergunninghouders. De subsidie wordt verstrekt voor de realisatie, instandhouding en verhuur van nieuwe voorzieningen aan vergunninghouders. De voorzieningen moeten ná 30 november 2015 zijn gebouwd en geschikt zijn voor bewoning door minimaal 4 meerderjarige personen.

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Check dan eerst de voorwaarden.

  • De woonvoorziening is gerealiseerd na 30 november 2015.
  • De huisvesting betreft nieuwbouw of kantoren/gebouwen die zijn verbouwd tot woonvoorziening.
  • De woonvoorziening is geschikt voor minimaal 4 vergunninghouders.
  • De woonvoorziening moet ten minste voldoen aan de woonfunctie-eisen uit het Bouwbesluit 2012.
  • Op het moment van subsidieaanvraag wonen minimaal 4 vergunninghouders van 18 jaar of ouder in de woonvoorziening. Dit blijkt uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • De huisvesting kan bestaan uit meerdere onzelfstandige woningen in een woonvoorziening of uit één zelfstandige woning. Onzelfstandige woningen hebben aparte slaapkamers en een gedeelde woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen.
  • De huur mag bij onzelfstandige woonruimte niet hoger zijn dan € 153,00 per maand per vergunninghouder. Bij gedeelde zelfstandige woonruimte mag de huur niet hoger zijn dan € 118,71 per maand per vergunninghouder.
  • De woonvoorziening moet in stand blijven tot 5 jaar na de indieningsdatum van de subsidieaanvraag.
  • Voor de woonvoorziening moet een verklaring van budgetreservering zijn afgegeven en binnen 24 maanden, na de dagtekening van de afgifte, zijn ingediend.
  • Een aanvraag mag betrekking hebben op één woonvoorziening. U kunt meerdere aanvragen indienen.

 

Aanvragen

De regeling is open van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021. De regeling heeft een looptijd van 5 jaar en geldt voor huisvesting die na 30 november 2015 is gerealiseerd.

U kunt uw aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen.

Bekijk het Stappenplan voor alle informatie over het aanvragen.