Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) kunnen verhuurders subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning - ook wel vergunninghouders genoemd. Denk hierbij aan woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders.

Let op!

U kon tot 31 december 2018 een voornemen om te investeren in een woonvoorziening voor de TRSHV indienen. Per 1 januari 2019 is de aanmelding gesloten. U kunt dus geen voorgenomen investering meer aanmelden.

Budget

Er is € 87,5 miljoen subsidie beschikbaar. Per vergunninghouder kunt u € 6.250,- aan subsidie aanvragen - met een maximum van € 15 miljoen per verhuurder per jaar.

Subsidiebudget en verstrekte subsidie 1 januari 2019

De onderstaande tabel geeft aan hoeveel budget er gereserveerd is en hoeveel subsidie er al is verstrekt.

Budget gereserveerd

Subsidie verstrekt

€ 23.268.750€ 3.243.750

Voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen? Bekijk dan eerst of u aan onze voorwaarden voldoet.

Aanvragen

De regeling is open van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021. De regeling heeft een looptijd van 5 jaar en geldt voor huisvesting die na 30 november 2015 is gerealiseerd.

U kunt uw voornemen tot investeren in de woonvoorziening aanmelden tot uiterlijk 31 december 2018. U moet dan wel voldoen aan al onze voorwaarden. Na de aanmelding van uw investering ontvangt u een verklaring van budgetreservering.

U kunt tot maximaal 2 jaar daarna een subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag heeft betrekking op één woonvoorziening. U kunt meerdere aanvragen indienen.

Een aanvraag indienen doet u via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket.

Wilt u nog wat meer weten over het aanvragen, ga dan naar ons Stappenplan aanvraagproces.

Service menu right