Voorwaarden Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

Voorwaarden woonvoorziening

 • De woonvoorziening is gerealiseerd na 30 november 2015
 • De huisvesting betreft nieuwbouw of kantoren/gebouwen die zijn verbouwd tot woonvoorziening
 • De woonvoorziening is geschikt voor minimaal 4 vergunninghouders
 • De woonvoorziening moet ten minste voldoen aan de woonfunctie-eisen uit het Bouwbesluit 2012
 • Op het moment van subsidieaanvraag wonen minimaal 4 vergunninghouders van 18 jaar of ouder in de woonvoorziening
 • De huisvesting kan bestaan uit meerdere onzelfstandige woningen in een woonvoorziening of uit één zelfstandige woning. Onzelfstandige woningen hebben aparte slaapkamers en een gedeelde woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen
 • De huur mag bij onzelfstandige woonruimte niet hoger zijn dan € 150,14 per maand per vergunninghouder. Bij gedeelde zelfstandige woonruimte mag de huur niet hoger zijn dan € 116,49 per maand per vergunninghouder
 • De woonvoorziening moet in stand blijven tot 5 jaar na de indieningsdatum van de subsidieaanvraag

Aandachtspunten

 • De subsidie per vergunninghouder geldt voor volwassenen van minimaal 18 jaar en ouder. De woonvoorziening kan huisvesting bieden aan gezinnen. Voor de huisvesting van kinderen ontvangt een verhuurder geen subsidie.
 • Er zijn 2 huurcontracten mogelijk:
  - de verschillende bewoners huren samen de gehele woning en hebben ieder een eigen slaapkamer. Er is hierbij sprake van één gezamenlijk huurcontract.
  - de verschillende bewoners huren ieder afzonderlijk een kamer van de verhuurder. De huurcontracten betreffen dan onzelfstandige woonruimten.
 • De keuze tussen deze huurcontracten is zeer belangrijk. Deze keus heeft invloed op de maximale huurprijs die u per vergunninghouder mag vragen. Bij verhuur van onzelfstandige woningen hoeft u geen verhuurderheffing te betalen.

Wanneer heeft u geen recht op subsidie?

RVO.nl zal een subsidieaanvraag in ieder geval afwijzen:

 • als de woonvoorziening voor 1 december 2015 is gerealiseerd
 • als de woonvoorziening is gerealiseerd door het ombouwen van ruimte(n) die bestemd zijn/waren voor wonen
 • wanneer u geen verklaring van budgetreservering heeft ontvangen als op de datum van de subsidieaanvraag - op basis van de basisregistratie personen - minder dan 4 vergunninghouders in de woonvoorziening wonen

Service menu right