Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF)

Het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten is bedoeld voor hoogwaardige onderzoekfaciliteiten van onderzoeksinstellingen. Dit zijn toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2), universiteiten, hogescholen en private onderzoeksinstellingen.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Dit krediet investeert in hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderzoekers en innovatieve bedrijven.

De volgende organisaties kwamen in aanmerking voor dit krediet :

  • universiteiten
  • hogescholen
  • overige onderzoeksorganisaties
  • een (mede) door een onderzoeksorganisatie, universiteit of hogeschool opgerichte (of nog op te richten) rechtspersoon die de onderzoeksfaciliteit exploiteert of gaat exploiteren.

Voorwaarden

Voor het Toekomstkrediet Onderzoeksfaciliteiten golden specifieke voorwaarden. Lees meer over de voorwaarden.

Budget

Voor de investeringen in nieuwe en bestaande onderzoeksfaciliteiten is € 40 miljoen in de vorm van een krediet beschikbaar. Het Toekomstfondskrediet werkt met renteloze leningen, die terugbetaald moeten worden. Omdat het Toekomstfondskrediet in onderzoek investeert dat relatief ver van de markt staat, is er een lange termijn nodig om terugbetaling mogelijk te maken.

U ontvangt dit krediet voor de bouw van een nieuwe onderzoeksfaciliteit of voor het verbeteren van een bestaande onderzoeksfaciliteit. Het krediet bedraagt maximaal 50% van de kosten die onder het krediet vallen. Het kredietbedrag is minimaal € 1 miljoen en maximaal € 15 miljoen.

U krijgt krediet voor de volgende kosten:

  • Investeringskosten in materiële activa: grond, gebouwen en installaties, machines en uitrusting
  • Investeringskosten in immateriële activa: fysiek of financieel niet-tastbare activa, zoals octrooien, licenties, knowhow of andere intellectuele-eigendomsrechten

Aflossing van de lening

  • Het krediet wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Bij de kredietverlening wordt een terugbetaalschema vastgesteld. Na de vaststelling van het krediet betaalt u de lening terug volgens dit schema. De periode waarin u de lening terugbetaalt kan maximaal 15 jaar duren.
  • Bij tussentijdse verkoop van de investering kan het zijn dat u de lening versneld moet aflossen of in één keer moet terug betalen. Als u winst maakt bij de verkoop, dan bent u hierover een vergoeding van 50% verschuldigd.

Aanvragen

De 2e tender van de TOF-regeling was open van 2 januari 2017 tot 29 maart 2017, 17.00 uur. De regeling is nu gesloten.

Andere subsidies

Als u andere subsidies ontvangt voor uw investering, wordt deze subsidie in mindering gebracht op de subsidie (het krediet) vanuit het Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten als de totale subsidie meer dan 50% van de subsidiabele kosten zou worden. Lees meer over cumulatie (samenloop) van subsidies.

Afhandeling aanvragen

In 2016 zijn er in totaal 13 aanvragen ingediend voor ruim € 150 miljoen projectkosten. Van deze 13 aanvragen zijn er 10 gehonoreerd.

Wet- en regelgeving

Het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten is onderdeel van het Toekomstfonds, opgericht in najaar 2014 naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer.

Service menu right