Kom ik in aanmerking voor de verblijfsvergunning start-ups?

Meer artikelen
startende ondernemer

De regeling is bedoeld voor ambitieuze startende ondernemers van buiten de Europese Unie. De verblijfsvergunning is maximaal één jaar geldig. In dat jaar krijgt de startende ondernemer de gelegenheid om een onderneming te starten op basis van een innovatief product of innovatieve dienst.

Om in aanmerking te komen voor de toelatingsregeling start-ups moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn:

  1. De startende ondernemer moet samenwerken met een betrouwbare en deskundige begeleider (facilitator);
  2. Het product of de dienst is innovatief;
  3. De startende ondernemer heeft een (stappen)plan om van idee tot bedrijf te komen;
  4. De startende ondernemer én de facilitator staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK); en
  5. Er zijn voldoende financiële middelen) om in Nederland te kunnen wonen en leven.

U kunt een aanvraag voor de verblijfsvergunning als ‘start-up’ indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Zie verder onder Aanvragen.

Service menu right