Wat is een facilitator?

Meer artikelen
startende ondernemer

Eén van de voorwaarden voor de verblijfsvergunning is dat de startende ondernemer samenwerkt met een betrouwbare begeleider: een facilitator. Deze samenwerking moet zijn vastgelegd in een (ondertekende) overeenkomst tussen de startende ondernemer en de facilitator.

De facilitator biedt een pakket op maat aan de startende ondernemer, afhankelijk van de begeleiding die de startende ondernemer nodig heeft. Hij/zij kan bijvoorbeeld helpen met de bedrijfsvoering, marketing, onderzoek doen en het zoeken naar investeerders voor het opzetten van de innovatieve onderneming.

Voorwaarden facilitator

Iedere organisatie, die voldoet aan de criteria kan zich kwalificeren. De facilitator moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

De facilitator:

  • moet ervaring hebben met het begeleiden van innovatieve start-ups;
  • moet financieel gezond zijn;
  • mag in ieder geval niet in surseance of faillissement verkeren en geen negatief eigen vermogen hebben;
  • mag geen meerderheidsbelang in de startende onderneming hebben;
  • mag tot slot geen familie (tot en met de derde graad; kind, ouder, grootouder, oom/tante) zijn van de startende ondernemer.

Erkende facilitators

Hierbij de link naar de lijst met erkende facilitators in het kader van de "Aanvraag voor het verblijfsdoel 'arbeid als zelfstandige' in een start-up (vreemdeling)". Let wel, deze lijst is niet definitief. Ook andere organisaties die aan de gestelde eisen voldoen, kunnen zich kwalificeren.

Service menu right