Topsector Agri&Food: mkb-valorisatiepilot

Meer artikelen
Topsector Agri&Food: mkb-valorisatiepilot

Met Topsector Agri&Food: mkb-valorisatiepilot stimuleert het ministerie van Economische Zaken samenwerking tussen bedrijfsleven uit de hele Agri&Food-keten, kennisinstellingen en overheid. Het doel is economische en maatschappelijke groei door middel van valorisatie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Topsector Agri&Food: mkb-valorisatiepilot uit in opdracht van het ministerie.

Versterking innovatiekracht

In het Topconsortium Kennis en Innovatie Agri&Food is er vooral aandacht voor de versterking van de innovatiekracht van het mkb. Het mkb is belangrijk voor innovatie en voor de versterking van de economie. In de Topsector Agri&Food is meer dan 95% van de bedrijven een mkb. Betrokkenheid van deze bedrijven bij de topsectoren is daarom van groot belang.

Om valorisatie door het Agri&Food-mkb te stimuleren worden technische/economische haalbaarheidsstudies en mkb-innovatieprojecten (industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling) ingezet. Deze projecten sluiten aan op de publiek-private samenwerkingsprojecten van het TKI-Agri&Food en dragen zo bij aan valorisatie.

In het innovatiecontract Agri&Food worden diverse innovatiethema’s onderscheiden. De ingediende projecten moeten bij deze thema's passen.

Call FND-haalbaarheidsprojecten

Het budget voor deze call is uitgeput. Dat betekent dat er geen aanvragen meer kunnen worden ingediend.

Call FND-Mkb-innovatieprojecten

Voor de FND-Mkb-innovatieprojecten komt een tender. Daarnaast geldt één subsidiepercentage van 40% voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Dit wijkt af van de regeling in 2012.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. Is subsidie toegekend, dan kunt u nog wel vaststelling aanvragen. De ervaringen met de succesvol verlopen valorisatiepilot Agri&Food zijn verwerkt in de nieuwe regeling Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met de MIT dient u ook aanvragen in uit de Agri&Foodsector.

Service menu right