Uitdagerskrediet

Innovatiekrediet

De regeling Uitdagerskrediet is gesloten in 2008. U kunt geen aanvragen meer indienen. De regeling is vervangen door het Innovatiekrediet. Op deze pagina vindt u de informatie voor projecten die nog in ontwikkeling zijn.

Rapportages

Tijdens de ontwikkeling rapporteert u schriftelijk over de voortgang van het project, de voorbereidende activiteiten voor commercialisatie en de actuele marktperspectieven. De rapportages zullen zoveel mogelijk samenvallen met de natuurlijke beslismomenten en mijlpalen in het project.

Het Model Voortgangsverslag kredieten 2014  en een Checklist volledigheid voortgangsverslag vindt u op mijn.rvo.nl

Wijziging project

U moet het project volgens het projectplan uitvoeren. Wanneer dat niet mogelijk is, moet u een verzoek tot wijzigen indienen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt dan of er voldoende vooruitzichten zijn om het project in de gewijzigde vorm voort te zetten. Ook als er iets verandert in de commerciële perspectieven moet u ons informeren. Als het niet verantwoord is om het project voort te zetten kunt u een verzoek indienen tot stopzetting van het project.

Voorschotten en vaststelling

De regeling is gesloten.

Kreeg u subsidie toegekend, dan kunt u nog voorschotten en vaststelling aanvragen.

Terugbetaling van het krediet

U moet het krediet na het beëindigen van het innovatieproject terugbetalen, binnen maximaal 6 jaar.

Contact met RVO.nl

Tijdens het project heeft u een vaste contactpersoon binnen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij deze contactpersoon kunt u terecht met vragen over de uitvoering van het project. Hij of zij volgt uw project via rapportages en zal ook persoonlijk langskomen om het verloop van het project met u door te spreken.

Service menu right