Urban Energy

Onderzoekt of ontwikkelt u producten en diensten voor duurzame energie in de gebouwde omgeving? Zoals energieopwekking, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

In 2018 is de programmalijn 'Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen' toegevoegd aan Urban Energy. Informatie en voorwaarden staan in de download 'Programmalijnen Urban Energy 2018' op deze pagina.

Budget

Programmalijn
Subsidieplafond

2018

Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen€ 12,8 miljoen
Zonnestroom-technologieën (PV)€ 4,15 miljoen
Warmte en koude installaties€ 2,9 miljoen
Fysieke Integratie€ 1,4 miljoen
Flexibele energie-infrastructuur€ 4,15 miljoen
Energieregel-systemen en -diensten

€ 2,85 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

Deze regeling is gesloten. U kon de subsidie Urban Energy van 3 april tot 11 september 2018 aanvragen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Urban Energy? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Achtergrond

De subsidie Urban Energy maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Service menu right