Veelgestelde vragen DHI-regeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen DHI-regeling

Veelgestelde vragen

Neemt RVO nieuwe DHI-aanvragen in behandeling voor een land met een negatief reisadvies?

Door de coronamaatregelen hebben of krijgen sommige landen - onverwachts - een negatief reisadvies. Wij nemen de aanvragen voor deze landen gewoon in behandeling. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan bekijkt de DHI-adviseur samen met u wat een logische en reële start van het project is. Hierbij gaat het om maatwerk.

Mijn project loopt vertraging op door de coronamaatregelen. Wat moet ik doen?

Maak een inschatting hoeveel vertraging uw project oploopt en maak op basis daarvan een nieuwe planning. Neem contact op met uw DHI-adviseur om deze planning door te nemen en een nieuwe einddatum te bepalen. Vervolgens dient u formeel een wijziging in met verzoek tot verlenging van uw project. Gebruik hiervoor het webformulier Wijziging onder Direct regelen op mijn.rvo.nl.

Houd er rekening mee dat u – bij projecten die langer dan een jaar duren - een voortgangsrapport moet maken. Uw adviseur geeft aan wanneer hij/zij dit rapport verwacht. U gebruikt hiervoor het webformulier Voortgangsrapportage onder Direct regelen op mijn.rvo.nl.

Kan ik meerdere modules tegelijkertijd inzetten?

U mag maximaal 2 DHI-projecten tegelijk uitvoeren. U heeft hiervoor wel genoeg organisatorische en financiële capaciteit. In principe kunt u niet voor 1 project in hetzelfde doelland eerst subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie, en vervolgens voor een demonstratieproject. Beide modules hebben als doel uw bedrijf te positioneren op een buitenlandse markt.

Waar vind ik een overzicht van subsidiabele kosten?

Ga naar de pagina Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies of investeringsvoorbereidingsprojecten DHI op mijn.rvo.nl. Vervolgens klikt u op 'Bijlagen bij uw aanvraag'. Hier staat de modelbegroting (Excel). Op het 3e tabblad van dit bestand staat een toelichting bij de begroting en de subsidiabele kosten. Daar vindt u welke kosten subsidiabel zijn.

Krijg ik subsidie voor al gemaakte kosten?

Nee. Kosten komen pas in aanmerking voor subsidie vanaf het moment dat u de aanvraag indient. Kosten die u maakt zijn dan voor uw risico. Op het moment dat u de aanvraag indient, is namelijk nog niet bekend of wij uw aanvraag goedkeuren.

Krijg ik subsidie voor de kosten van een buitenlandse joint venture?

Heeft u als Nederlands bedrijf een buitenlandse joint venture/onderneming? En zet u daarvan medewerkers in voor een (demonstratie) project? Dan zijn dit 'Kosten Derden'. Deze kosten zijn subsidiabel. De buitenlandse joint venture is geen subsidie-ontvangende partij en geen deelnemer in het samenwerkingsverband.

De buitenlandse joint venture kan wel diensten verrichten voor het project. Daarvoor wordt een marktconforme offerte opgesteld, met tarieven die in het doelland gangbaar zijn. Het vaste dagtarief van € 700 geldt in dit geval niet. De geleverde diensten worden op basis van een factuur afgerekend. De penvoerder betaalt de factuur.

Een demonstratieproject is in omvang en duur niet groter dan noodzakelijk. Wat betekent dit concreet?

De demonstratie moet naar ons oordeel op een zo’n klein mogelijke schaal plaatsvinden. Hiermee bedoelen we vooral het aantal locaties, de duur van de demo en de opzet van de demo.

Zo kan de demo plaatsvinden in een land waarin de klimatologische omstandigheden anders zijn dan in Nederland. Hierbij kunt u denken aan 1 locatie in het doelland waar u kunt aantonen dat uw technologie ook onder de specifieke lokale klimatologische omstandigheden werkt en toegevoegde waarde heeft. Eventueel kan een 2e of 3e locatie van toepassing zijn als het doelland meerdere klimaatsoorten heeft. U moet hiervan wel de noodzaak of toegevoegde waarde aantonen.

Het doel van het demonstratieproject is het wegnemen van twijfels over de technische of organisatorische toepasbaarheid van een nieuwe technologie. Wanneer u demonstraties houdt bij diverse potentiële klanten is er sprake van verkoopdemonstraties. Deze zijn niet subsidiabel.

De duur van de demo is afhankelijk van het type project. Projecten waarbij seizoensinvloeden relevant zijn, duren meestal 1 jaar. Maar in veel gevallen duurt een demonstratieproject korter. Bepalend voor de duur van het project is de tijd die nodig is om redelijkerwijs aan te kunnen tonen dat de technologie toegevoegde waarde heeft. En onder specifieke lokale omstandigheden toepasbaar is.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een zo klein mogelijke opzet is het demonstreren van een nieuw uienras dat speciaal voor een bepaalde klimaatsoort is geteeld. In een demonstratieproject kunt u aantonen dat de opbrengst van de nieuwe soort hoger is dan die van de reguliere rassen. Dit kan op 1 of zelfs een halve hectare. Het demonstreren op grotere schaal is niet noodzakelijk en wordt daarom niet gesubsidieerd.

Mag een dochteronderneming deelnemen als partner van de moedermaatschappij?

Een moeder-dochterrelatie is geen belemmering voor een bedrijf om een DHI-aanvraag te doen. Wel moet het project export meebrengen voor het dochterbedrijf.

Heeft het dochterbedrijf een export- of investeringsbelang, dan mag het deelnemen als mede-subsidie-aanvragende partij. Er is dan sprake van een samenwerkingsverband, met het moederbedrijf als penvoerder. Het is niet voorgeschreven welke partner in het samenwerkingsverband welke werkzaamheden moet verrichten.

Mag het RVO logo gebruikt worden in communicatie over mijn DHI project?

Nee. Het logo mag door bedrijven die subsidie ontvangen niet gebruikt worden. U mag in eventuele teksten wel noemen dat u subsidie ontvangen heeft van RVO.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.