Veilige Samenleving in Horizon 2020

De maatschappelijke uitdaging veilige samenleving (secure societies) richt zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis en technologie. Het gaat daarbij om technologie voor de bestrijding van misdaad en terrorisme, crisismanagement en de externe dimensie van veiligheid.

Het onderzoek is civiel georiënteerd. Technologieën die men inzet in zowel het civiele als het militaire domein komen wel aan bod. Denk bijvoorbeeld aan sensoren voor gevaarlijke stoffen en beschermende kleding.

Iedere organisatie die actief is in veiligheidsonderzoek kan deelnemen. In de projecten is de betrokkenheid van een eindgebruiker van veiligheidsoplossingen een vereiste. Daarbij valt onder andere te denken aan politie of brandweer, beheerders van vitale infrastructuur en overheidsorganisaties.

Budget

Het Horizon 2020 programma loopt van 2014-2020, waarbij € 1,6 miljard beschikbaar is voor het veiligheidsonderzoek.

In 2018 zijn er 3 oproepen (calls):
1.   Bescherming vitale infrastructuur (€ 20 miljoen)
2.   Veiligheid (security) (bestand zijn tegen rampen (disaster resilience), misdaadbestrijding (fighting crime) en terrorisme, grensbewaking, € 130 miljoen)
3.   Digitale veiligheid (digital security) (€ 35 miljoen)

De oproep digitale veiligheid 2019 gaat op 14 maart open en sluit op 22 augustus.

Voorwaarden

Bijna alle projecten vereisen dat er minimaal 3 organisaties deelnemen in een voorstel, verspreid over minstens 3 Europese of geassocieerde lidstaten. In veel gevallen zijn er aanvullende eisen voor het betrekken van een eindgebruiker van het veiligheidsonderzoek.

Aanvragen

Aanvragen dient u direct in bij de Europese Commissie via het digitale indieningssysteem. Dit is te vinden op het deelnemersportaal (Participant Portal) van de Europese Commissie, waar verder alle informatie te vinden is die behoort bij het Horizon 2020 programma. Indienen kan alleen in de periode dat de oproep openstaat.

Lees hoe Team IRIS u hierbij kan ondersteunen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RVO.nl of de officiële documenten opzoeken op het deelnemersportaal, waarbij het werkprogramma de basis is voor de onderwerpen die in aanmerking komen voor financiering.

Service menu right