Waar kan ik een aanvraag indienen?

Meer artikelen
startende ondernemer

De startende ondernemer kan een aanvraag voor de verblijfsvergunning als ‘start-up’ indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND); ook een gemachtigde kan dit doen.

Startende ondernemers die nog in het buitenland wonen moeten hun aanvraag voor de verblijfsvergunning indienen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar zij wonen. Voor een overzicht van Nederlandse ambassades in het buitenland zie: Ambassades, consulaten en overige vertegenwoordigingen.

Bent u startende ondernemer met de nationaliteit van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea? Dan kunt u rechtstreeks een aanvraag indienen bij de IND. Het aanvraagformulier is te downloaden van de website van de IND.

Heeft u een geldige verblijfsvergunning en wilt u deze vergunning wijzigen naar een verblijfsvergunning voor startende ondernemers? Ook dan kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Het indienen van een aanvraag kost € 307. U kunt de verblijfsvergunning bij het IND-loket of bij één van de Expat Centers in Nederland ophalen.

Wie beoordeelt de aanvraag?

Voor de beoordeling van de aanvraag vraagt de IND advies aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO.nl geeft advies over de facilitator (1); de innovativiteit (2); het stappenplan (3); en de inschrijving in het Handelsregister (4). Een positief advies van RVO.nl is noodzakelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. De IND beoordeelt de financiële middelen (5). Kijk voor de voorwaarden onder Kom ik in aanmerking?

Service menu right