Doorstroom naar Zelfstandigenregeling

Meer artikelen
startende ondernemer

Vanaf 1 januari 2016 kunnen innovatieve Start-ups voor de verlenging van hun verblijfsvergunning via een speciale regeling doorstromen naar de Zelfstandigenregeling.

Deze mogelijkheid is bekend gemaakt in de Staatscourant.

De startende ondernemer moet in het bezit zijn van:

  • een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.30, zesde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000
  • een verklaring van de deskundige begeleider waaruit blijkt dat hij/zij, in minimaal 3 maanden, het begeleidingstraject positief heeft afgelegd.

Daarmee maakt de startende ondernemer het aannemelijk dat hij/zij voldoende persoonlijke ervaring heeft ontwikkeld en een voldoende levensvatbare onderneming heeft. De verklaring van de deskundige begeleider staat gelijk aan ten minste de minimale score voor persoonlijke ervaring, ondernemersplan en toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

Een model voor een schriftelijke verklaring van de deskundige begeleider vindt u onder Downloads.

Download:

Service menu right