Officiële bekendmakingen verblijfsvergunning start-ups

Meer artikelen
startende ondernemer

Officiële bekendmakingen van de verblijfsvergunning start-ups

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2014 nr. 450
Besluit van 19 november 2014 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de introductie van een grondslag voor toelating van startende buitenlandse ondernemers en het afschaffen van de meldplicht voor kort verblijf van vreemdelingen van buiten de Europese Unie.

Bijlage 8b bij het Voorschrift vreemdelingen
Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nummer 593764, tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeëndertigste wijziging), bijlage 8b (Beoordeling van de deskundige begeleider / Beoordeling van de startende ondernemer).

Service menu right