Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten - SVO

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) steunt initiatieven van samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Dit ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Per 1 april 2019 is de regeling:

  • ook open voor kleine en middelgrote industriële ondernemingen die een extern advies willen laten opstellen voor de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid binnen hun bedrijf (project d)
  • tevens mogen omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s deelnemen aan een samenwerkingsverband zonder daarvan penvoerder te kunnen zijn
  • daarnaast mag een brancheorganisatie als zelfstandige subsidie aanvragen

Budget

De SVO is gepubliceerd op 26 maart 2019. Jaarlijks wordt er een nieuw budget vastgesteld. Het totale subsidiebudget voor 2019 bedraagt € 2 miljoen:

  • € 1,8 miljoen voor type a, b of c projecten
  • € 0,2 miljoen voor type d projecten

Voorwaarden

Uw subsidieaanvraag moet voldoen aan voorwaarden die gelden voor bijvoorbeeld het project, het samenwerkingsverband en de thema's. Bekijk de voorwaarden en de beoordelingscriteria.

Aanvragen

De SVO is open per 9 januari 2017 en loopt door tot en met 2021. Een subsidieaanvraag doet u via mijn.rvo.nl. Zorg voor de verplichte bijlagen bij uw aanvraag.

Voortgang en afronden van projecten

Heeft uw project subsidie gekregen? Formulieren voor het maken van rapportages, het doorvoeren van wijzigingen, declaraties en het afronden van uw project staan op mijn.rvo.nl.

Service menu right