Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 2014

Het is niet meer mogelijk om voor dit jaar cofinanciering voor voorlichtings- of afzetbevorderingsacties aan te vragen. U kunt nog wel voorschot en vaststelling aanvragen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie. Zij doet dat met de subsidie Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties. De acties richten zich op landen in de EU (binnenmarkt) en landen buiten de EU (derde landen).

  • Bij de binnenmarkt gaat het bijvoorbeeld om promotieacties op het gebied van public relations, afzetbevordering of beursdeelname.
  • Bij derde landen is het doel voorlichting geven en het bevorderen van de afzet van EU-producten.
  • Voor acties die gericht zijn op landen zowel in als buiten de EU vraagt u cofinanciering aan. Bij cofinanciering financiert u zelf een deel en ontvangt u een deel van de EU.

Voor wie

Deze regeling is bestemd voor beroeps- of sectororganisaties. Ze moeten representatief zijn voor de sector. Daarnaast moeten ze de sector goed kennen. En ze moeten ervaring hebben met het vertegenwoordigen van die sector in een of meer lidstaten.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt nog wel voorschot en vaststelling aanvragen.

Voorschot en vaststelling aanvragen

U krijgt voor deze cofinanciering een keer per jaar een voorschot. Dit moet van tevoren zijn vastgelegd bij het opstellen van het contact. Nadat u uw activiteit heeft afgerond en betaald, vraagt u vaststelling van uw cofinanciering aan. Dit doet u binnen 4 maanden na afloop van het contractjaar. In de brief die u van ons heeft gekregen, staat uitgelegd hoe u vaststelling aanvraagt.

Budget

De bedragen die maximaal beschikbaar zijn voor cofinanciering, verschillen per sector. Welke bedragen dit zijn leest u in bijlage III van de uitvoeringsverordening 501-2008. Als organisator bent u verplicht om minimaal 50% van de kosten voor uw rekening te nemen. De EU vergoedt maximaal 50% van de kosten.

Acties in de EU

Zijn uw acties gericht op de EU? Dan beschouwen wij die als promotieacties. Voor de volgende acties krijgt u cofinanciering:

  • public relations
  • afzetbevordering
  • generieke promotie
  • deelname aan een beurs of tentoonstelling

Acties buiten de EU

U krijgt cofinanciering voor acties buiten de EU die bedoeld zijn om voorlichting te geven over producten die in de EU worden geproduceerd. De voorlichtingsacties bevorderen de afzet van de producten in deze landen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • public relations en promotie om aandacht te vragen voor de voordelen van de EU-producten
  • deelname aan internationale evenementen, beurzen en tentoonstellingen
  • voorlichtingsacties gericht op bijvoorbeeld beschermde geografische aanduidingen of beschermde oorsprongsbenamingen van producten en studies naar nieuwe markten.

Landen buiten de EU worden ook wel 'derde landen' genoemd. Hieronder rekenen we de volgende landen: Albanië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, China, Zuid-Korea, Georgië, Kroatië, India, Kazachstan, Japan, Kosovo en Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Oezbekistan, Rusland, Servië, Zwitserland, Turkije en Oekraïne. Het gaat om de volgende geografische gebieden: Afrika, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, het Nabije Oosten en het Midden-Oosten.

Voorwaarden

Als u subsidie had aangevraagd voor Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties, dan golden er bepaalde voorwaarden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op mijn.rvo.nl.

Service menu right