Voortgang en afronden van TSE projecten

Als uw project subsidie heeft gekregen, vindt u hier alle formulieren voor het maken van rapportages, het doorvoeren van wijzigingen, declaraties en het uiteindelijk afronden van uw project.

Informatie over de werkwijze voor het doorgeven en aanvragen van vaststelling kunt u vinden in de Subsidiespelregels.

Voortgang project rapporteren

U ontvangt een subsidiebeschikking met de beoordeling van uw project. Bij een positief besluit bevat deze beschikking ook details de verplichtingen van de subsidieontvangers.

Als uw project subsidie heeft gekregen en langer dan 12 maanden duurt, dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking. Hier vindt u het formulier daarvoor.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht belangrijke wijzigingen in uw project te melden.

Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project. Lees hoe u wijzigingen in uw project meldt op:

Vasstelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan wordt te weinig of te veel ontvangen subsidie verrekend. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in de Subsidiespelregels.

*Let op: Als u een controleprotocol bij de beschikkingen heeft ontvangen, is dit van toepassing.

Service menu right