Vroegefasefinanciering (VFF)

Meer artikelen

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.

De lening en de hierop berekende rente betaalt u terug. De rente bedraagt 4,82% (per 1 januari 2018). Het EU-referentierentepercentage is variabel en wordt door de Europese Commissie bepaald.

Zowel starters als gevestigde bedrijven profiteren van de Vroegefasefinanciering. VFF richt zich op 3 doelgroepen:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
  • academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een academisch ziekenhuis)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen STW) voeren deze regeling uit. RVO.nl verzorgt de uitvoering voor mkb-ondernemers en innovatieve starters. TTW voert de regeling uit voor academische, HBO en TO2 (Toegepast Onderzoek Organisaties) innovatieve starters.

Budget

Voor de periode 1 januari t/m 31 december 2018 bedraagt het budget voor mkb-ondernemers en innovatieve starters € 8 miljoen. Voor academische, HBO- en TO2-starters is er een budget van € 2,77 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

Er gelden verschillende voorwaarden om gebruik te maken van Vroegefasefinanciering. 3 belangrijke voorwaarden zijn:

  • U stelt een businessplan op waaruit blijkt dat u substantieel gaat groeien.
  • U stelt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan op dat zich richt op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt.
  • U heeft een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw vroege-/vernieuwingsfasetraject gaat financieren op basis van de validatie van de door hem voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u van de overheid krijgt.
Lees of u in aanmerking komt voor Vroegefasefinanciering.

Aanvragen

Een aanvraag indienen kan van 1 januari tot en met 31 december, 17.00 uur.

Bij de beoordeling van aanvragen voor mkb-ondernemers en innovatieve starters is de adviescommissie VFF betrokken. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Onze beslistermijn is maximaal 13 weken. Bent u een academische, HBO of TO2 starter? Dan dient u uw aanvraag digitaal in bij TTW.
Wilt u een inschatting van uw kansen op een succesvolle aanvraag? Vul dan de quickscan in. U vindt deze op de pagina 'Kom ik in aanmerking voor Vroegefasefinanciering?'
 

Indieningstermijn

Mkb-ondernemers en innovatieve starters kunnen een aanvraag indienen van 1 januari tot 31 december, 17.00 uur. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Bij elke aanvraag beoordelen wij individueel of die aan de eisen voldoet. Als dat zo is, en er is nog budget beschikbaar, ontvangt u de gevraagde geldlening.

Academische, HBO en TO2 starters dienen hun aanvragen in bij TTW.

Vroegefasefinanciering in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de VFF? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Benieuwd naar goedgekeurde projecten? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.

Op de hoogte blijven?

Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

Service menu right