WBSO aangevraagd. En dan?

Meer artikelen

Een RVO-adviseur beoordeelt uw aanvraag. Is uw aanvraag nog onvoldoende duidelijk dan kan de adviseur aanvullende vragen stellen.

U ontvangt een S&O-verklaring als een adviseur uw aanvraag (gedeeltelijk) positief beoordeelt. In de S&O-verklaring staat het maximale bedrag aan afdrachtvermindering dat u mag verrekenen. Zijn uw werkzaamheden geen S&O?  Dan wijst de adviseur uw aanvraag af.

Verplichtingen

Als u gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. De belangrijkste op een rij:

U houdt een S&O-administratie bij

Zie de wbso-pagina op mijn.rvo onder 'S&O-administratie bijhouden' en 'Administratie en controle'.

U meldt de realisatie

U meldt vóór 1 april 2018 hoeveel S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) u in 2017 per S&O-verklaring heeft gemaakt. Zie de wbso-pagina op mijn.rvo onder 'Realisatie melden'.

U geeft burgerservicenummers (BSN's) door

Wilt u voor 2018 WBSO aanvragen? Dan geeft u, uiterlijk gelijktijdig met uw aanvraag voor 2018, de burgerservicenummers (BSN's) door van de medewerkers die in 2016 S&O-werkzaamheden hebben uitgevoerd. Dit is nodig om uw S&O-uurloon in 2018 te  berekenen. Heeft u in 2016 geen gebruik gemaakt van de WBSO? Dan hoeft u geen BSN's door te geven. Zie de wbso-pagina op mijn.rvo onder 'burgerservicenummers melden'.

Berichtenbox

Wilt u post over de WBSO voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox, een extra beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. Om in te kunnen loggen in uw berichtenbox heeft u een eHerkenningsmiddel nodig van minimaal niveau 2+ (eH2+). Dient u zelf een WBSO-aanvraag in? Dan beschikt u over eH2+ en kunt u eenvoudig en zonder extra kosten een Berichtenbox aanmaken.
 

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen in de publicaties ‘Een WBSO-aanvraag en dan’ (zie Downloads).

Download:

Service menu right